IMG1146_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AMC_#V1

Kvalita výrobku

Pod pojmem kvalita výrobku chápeme něco víc nežli design a funkce. Naše kování nachází univerzální využití, skýtá možnost naprosto přesného zpracování a precizní montáže.

Průzkum potřeb a požadavků

Díky výrobkům firmy Blum jsou obsluha nábytku komfortnější a každodenní rutina snazší. V rámci našeho sledování, jak lidé po celém světě používají své kuchyně a jak v nich pracují, analyzujeme typické úkony, abychom mohli zajistit příslušnou optimalizaci. Naše výrobky mají být skutečně jaksepatří využívány a mají po léta skvěle vyhovovat potřebám uživatelů nábytku.

 Více o průzkumu potřeb

Každý uživatel kuchyně zde ujde za 20 let více než 1500 kilometrů.

Sledování trendů

Abyste svůj budoucí nábytek mohli již dnes zahrnout do Vašeho sortimentu, realizujeme intenzivní průzkum trendů. Sledujeme, jak se mění moderní svět bydlení, jaké trendy nábytku přicházejí a odcházejí – a které setrvávají. S naším kováním zajistíte výrobu nábytku, který bude mít nadstandardní kvalitu a bude vyhovovat veškerým trendům.

Podněty zákazníků

Kování je jen tak dobré, jak se dá prodat, zpracovat a seřídit. V rámci vývoje výrobků se zásadně řídíme podle řetězce poskytování podpory našim zákazníkům. Součinnost s resorty průmyslu a obchodu je naší nejlepší investicí pro zajištění kvality výrobků.

Prototypy

Již v rané fázi vývoje představují naše výrobky, ušité na míru požadavkům, důkaz toho, jak dokáží obstát v praxi, při každodenní zátěži. Nespoléháme se pouze na počítačové simulace. Využíváme naše výrobky jakožto prototypy v kuchyňských laboratořích, umožníme testujícím účastníkům, aby v těchto laboratořích vařili – nebo zde vaříme sami. Díky takto získaným poznatkům optimalizujeme naše koncepty výrobků.

Celkem se v kuchyni během jednoho dne otevřou a zase zavřou zásuvky, výsuvy, dvířka nebo výklopy více než 80krát.

Výroba jednotlivých součástek

Naše kování se stále zmenšuje, zato však skýtá více a více funkcí. Závěs CLIP top BLUMOTION se tak skládá z téměř 58 součástek, které spolu vzájemně perfektně fungují. Protože je pro takové dokonalé inženýrské umění nutná naprostá přesnost a každá setinka milimetru, vyvíjíme pro každou součástku exaktní parametry a směrnice pro kvalitu materiálů.​ Jejich dodržování průběžně kontrolujeme již v procesu výroby.

Firma Blum získala po celém světě více než 2100 patentů.

Stroje a zařízení

Naším cílem v rámci managementu kvality je, abychom kvalitu vyráběli, a ne ji pouze v závěru kontrolovali. Aby stroje i veškerá zařízení ve všech výrobních střediscích vyhovovaly našim vysokým standardům kvality, vyvíjíme si jich spoustu sami. Díky zkušebním metodám a postupům i automatickým zkušebním stanicím dokážeme sami vyrábět i nejmenší součástky v obrovských množstvích a v konstantní kvalitě.

Kontroly kvality

Za účelem kontroly kvality ve výrobě využíváme na stovkách zkušebních stanic měřicí přístroje, které jsou nastavené speciálně na naše výrobky. Řadu z nich konstruujeme sami, zásadní technologie dále vyvíjíme společně s výrobci. Proto ve firmě Blum využíváme po celém světě na 26000 nejrůznějších zkušebních prostředků – od jednoduchých posuvných měřítek až po počítačové tomografy.

Ve firmě Blum využíváme po celém světě více než 26000 zkušebních a měřicích prostředků.

Externí zkušební instituce (zkušebny) 

Naše výrobky vyhovují mezinárodním normám a směrnicím. Za tímto účelem těsně spolupracujeme s externími zkušebnami. Naše vlastní, často velice náročné a přísné standardy kvality, však dokážeme plnit pouze díky tomu, že všichni naši spolupracovníci vyvíjí obrovskou snahu dosáhnout absolutně nejvyšší kvality. Oni všichni přináší svůj osobní příspěvek – od první myšlenky až po hotový výrobek.

Testy a zkoušky pohybu i nosnosti

Díky našim průzkumům víme, jak tvrdá může být každodenní práce nábytku. Závěsy, výklopy, stejně jako Box systémy a vodicí systémy firmy Blum, budí nadšení a přesvědčí dokonce i při silné zátěži konstantní vysokou funkčností. Důkaz o tom všechny systémy přináší tím, že skvěle zvládají naše náročné a přísné testy pohybu a nosnosti. Celosvětově dodáváme na trh my i naši zákaznicí a partneři v rámci resortu výroby nábytku pouze to, co bylo úspěšně podrobeno intenzivním testům.

200000 cyklů (pohybů při) otvírání a zavírání při testování závěsů.

Zkouška únavy za koroze

Další aspekt výrobků firmy Blum představuje kvalita povrchu každé jednotlivé součástky. Za účelem testování našeho kování z hlediska stálé funkční životnosti je podrobujeme zátěži horkem, vodou a solí. Simulovali jsme tak 20 let neustálého používání –​ v průběhu několika hodin. Když v laboratoři veškerý potenciál pro zdokonalení vyčerpáme, je kování také připraveno pro využití v nábytku.

Interní zkušební a testovací standardy

Zkouška materiálu

Je jedno, zda plast nebo ocel. Kontrolu kvality materiálů jednotlivých komponentů, a rovněž hotových výrobků, provádíme na základě rozličných testovacích postupů.​ S pomocí speciálních zkušebních přístrojů a měřidel je možné simulovat kromě stárnutí a únavy materiálu rovněž různé klimatické vlivy. Těm je naše kování koneckonců – podle konkrétního trhu – vystaveno po dlouhá léta.

Rozpoznejte originální výrobky firmy Blum

Pohyb nerovná se pohyb – kvalita spočívá v nejmenším detailu. Proto dimenzujeme naše kování tak, aby při každodenním používání prokázalo vysokou funkčnost a dlouhou životnost. Dbejte proto na to, abyste pořídili originál. Hned Vám ukážeme, jak na to.

 Zjistěte si více o poznávacích znacích

Certifikáty ISO

Firma Blum spolupracuje s renomovanými nezávislými zkušebními ústavy a organizacemi. Externím normám a požadavkům chceme vyhovět stejnou měrou, jako plníme naše vlastní, ještě náročnější, parametry. Management kvality společnosti Blum​ má certifikát ISO 9001.

 Všechny certifikáty v přehledu

Certifikát AEO

Firma Blum je spolehlivý obchodní partner, který důsledně dodržuje celní předpisy a má vysoce kvalitní znalosti celní problematiky. Ochotně zajistíme pro naše zákazníky a dodavatele celní odbavení. Pro urychlení a zjednodušení obchodních a logistických procesů jsme se nechali certifikovat jakožto Evropskou komisí akceptovaný (schválený ekonomický subjekt) "Authorised Economic Operator" (AEO-F).

IMG1146_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AMC_#V1