IMG1146_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AMC_#V1

Kvalita výrobku

Pod pojmem kvalita výrobku chápeme něco víc než design a funkce. Naše kování má univerzální využití a precizní zpracování pro přesnou montáž.

Dobrý postřeh

Výrobky firmy Blum zpříjemňují obsluhu nábytku a usnadňují každodenní život. Náš interní průzkum potřeb se podrobně zabývá potřebami uživatelů nábytku po celém světě již mnoho let.

 Více o průzkumu potřeb

Každý uživatel kuchyně zde nachodí za 20 let více než 1500 kilometrů.

Sledování trendů

Abyste mohli nábytek budoucnosti zahrnout do nabídky již dnes, provádíme intenzivní průzkum trendů. Sledujeme, jak se mění moderní svět bydlení, jaké trendy nábytku přicházejí a odcházejí – a které setrvávají. S naším kováním vám pomáháme při výrobě trendového nábytku ve vysoké kvalitě.

Podněty zákazníků

Kování je jen tak dobré, jak se dá prodat, zpracovat a seřídit. Při vývoji produktů se vždy zaměřujeme na žebříček hodnot našich zákazníků. Spolupráce s průmyslem a obchodem je pro nás tou nejlepší investicí do zajištění kvality našich výrobků.

Prototypy

Již v rané fázi vývoje dokazují naše nápady na produkty svou praktičnost. Nespoléháme se pouze na počítačové simulace. Naše výrobky používáme jako prototypy v laboratorních kuchyních, necháváme s nimi vařit testovací osoby – nebo vaříme sami. Díky takto získaným poznatkům optimalizujeme naše koncepty výrobků.

Celkem se v kuchyni během jednoho dne otevřou a zase zavřou zásuvky, výsuvy, dvířka nebo výklopy více než 80krát.

Výroba jednotlivých součástek

Naše kování je stále menší a menší, ale nabízí více a více funkcí. Závěs CLIP top BLUMOTION se skládá z 58 součástek, které spolu vzájemně perfektně fungují. Protože se pro takový technický úspěch počítá každá setinka milimetru, vyvíjíme pro každou součástku přesné rozměrové specifikace a směrnice pro kvalitu materiálů.​ Během výroby jejich dodržování průběžně kontrolujeme.

Společnost Blum je držitelem více než 2100 patentů po celém světě.

Stroje a zařízení

Naším cílem v rámci managementu kvality je, abychom kvalitu vyráběli, a ne ji pouze v závěru kontrolovali. Aby stroje i veškerá zařízení ve všech výrobních střediscích vyhovovaly našim vysokým standardům kvality, vyvíjíme si jich spoustu sami. Díky zkušebním metodám a postupům i automatickým zkušebním stanicím dokážeme sami vyrábět i nejmenší součástky v obrovských množstvích a v konstantní kvalitě.

Kontroly kvality

Pro kontrolu kvality ve výrobě používáme na stovkách stanic měřicí přístroje speciálně přizpůsobené našim výrobkům. Řadu z nich navrhujeme sami a společně s výrobci spolupracujeme na vývoji klíčových technologií. Společnost Blum používá po celém světě více než 26 000 různých testovacích zařízení – od jednoduchých posuvných měřítek až po počítačové tomografy.

Ve společnosti Blum využíváme po celém světě více než 26 000 zkušebních a měřicích prostředků.

Externí zkušební instituce (zkušebny) 

Naše výrobky vyhovují mezinárodním normám a směrnicím. Za tímto účelem úzce spolupracujeme s externími zkušebnami. Můžeme však plnit naše vlastní, často vyšší standardy kvality, protože naši zaměstnanci usilují o nejlepší kvalitu. Každý přispívá svým osobním dílem – od prvního nápadu až po hotový produkt.

Testy a zkoušky pohybu a nosnosti

Z našeho průzkumu víme, jak náročná může být každodenní práce s nábytkem. Výklopy, závěsy, výsuvy a pocket systémy Blum přesvědčí svou trvale vysokou funkčností i při vysoké zátěži. Dokazují to zvládáním našich náročných a přísných testů pohybu a nosnosti. Na trh – našim zákazníkům a partnerům v oblasti nábytku po celém světě – přinášíme pouze to, co bylo úspěšně podrobeno intenzivním testům.

200 000 cyklů otevření a zavření při testování závěsů.

Korozní test

Další vlastnost výrobků Blum: kvalita povrchu každé jednotlivé součástky. Při testování životnosti podrobujeme kování zátěži horkem, vodou a solí. Simulujeme tak 20 let neustálého používání -  v průběhu několika hodin. Když v laboratoři vyčerpáme veškerý potenciál ke zlepšení, je kování připraveno k použití v nábytku.

Zkouška materiálu

Ať už se jedná o plast nebo ocel, kvalitu materiálu jednotlivých součástí i hotových výrobků kontrolujeme pomocí různých zkušebních postupů. Pomocí speciálního zkušebního zařízení lze kromě stárnutí a únavy materiálu simulovat i různé klimatické podmínky. Těm je naše kování koneckonců – podle konkrétního trhu – vystaveno po dlouhá léta.

Rozpoznání originálních výrobků Blum

Není pohyb jako pohyb – kvalita spočívá v detailu. Proto dimenzujeme kování Blum tak, aby při každodenním používání přesvědčilo vysokou funkčností a dlouhou životností. Dbejte proto na to, abyste pořídili originál. Zde vám ukážeme, jak na to.

 Více o poznávacích znacích

Certifikáty ISO

Společnost Blum spolupracuje s renomovanými nezávislými zkušebními ústavy a organizacemi. Externím normám a požadavkům chceme vyhovět stejnou měrou, jako plníme naše vlastní, ještě náročnější, parametry. Management kvality společnosti Blum​ má certifikát ISO 9001.

 Přehled všech certifikátů

Certifikace AEO

Společnost Blum je spolehlivý obchodní partner, který důsledně dodržuje celní předpisy a má hluboké znalosti celní problematiky. Rádi se postaráme o celní odbavení pro naše zákazníky a dodavatele. Abychom urychlili a usnadnili obchodní a logistické procesy, získali jsme certifikát AEO-F (Authorised Economic Operator / Oprávněný hospodářský subjekt), který uznává Evropská komise.

IMG1146_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AMC_#V1