Blum_IMG0704

Využití zdrojů

Našimi hlavními prioritami jsou inovace, kvalitativní požadavky a neustálé zlepšování: to se týká nejen výrobků a výrobních procesů, ale také využívání zdrojů a uzavírání cyklů. Zohledňujeme celý životní cyklus od nákupu až po co nejúplnější recyklaci. Při vývoji našich výrobků klademe základy pro efektivní nakládání se surovinami. V rámci našich procesů dbáme na efektivní využívání zdrojů a snažíme se, aby dopad na životní prostředí byl co nejmenší.

Na úrovni EU je od roku 2019 v platnosti „Zelená dohoda pro Evropu“, jejímž cílem je zavedení oběhového hospodářství. I my k tomu svým dílem přispíváme a prostřednictvím nejrůznějších opatření již desítky let realizujeme uzavřené cykly.

Elektřina z vodní energie ve všech vorarlberských závodech

Od roku 2018 odebíráme veškerou elektřinu pro všech 8 závodů ve Vorarlbersku výhradně z rakouských říčních elektráren. Jako společnost jsme si tuto formu vodní energie zvolili záměrně, protože zatížení CO2 na kWh je zde mnohonásobně nižší než při dřívějším odběru proudu. Tento přechod nám umožnil snížit celkovou uhlíkovou stopu naší společnosti o více než 40 %: To odpovídá 15 000 letů z Vídně do New Yorku nebo ujetí 95 000 000 km autem střední třídy. Proto jsme se brzy záměrně rozhodli pro tento typ napájení elektrickým proudem.

Dálkové vytápění v Dornbirnu

Od začátku roku 2020 odebíráme energii pro vytápění našich závodů 7 a 8 v Dornbirnu prostřednictvím dálkového vytápění z bezprostředního sousedství. Díky výměníku tepla již nepotřebujeme fosilní paliva, ale naopak: V případě přebytku, lze teplo dodávat do sítě, a poskytnout je tak dalším spotřebitelům. Tím ušetříme 160 tun CO2, což odpovídá roční spotřebě více než 25 domácností.

Rekuperace tepla ve výrobě

Již léta sázíme na rekuperaci tepla v našich větracích zařízeních, která jsou už z 95 % vybavena příslušnými systémy. Průběžně také optimalizujeme míru využití odpadního tepla z výroby stlačeného vzduchu. Tímto způsobem ušetříme více než 15 200 megawatthodin energie. To znamená celkovou úsporu 2,26 milionu m³ zemního plynu, což odpovídá spotřebě plynu pro vytápění 1 614 rodinných domů. Dalších 430 MWh dodáváme do sítě dálkového vytápění.

Uzavřený cyklus zinku

Pro výrobu součástí našich výrobků používáme zinek. Proces výroby primárního zinku je náročný na energii a emise CO2, proto jsme vyvinuli cyklus účinně využívající zdroje: Zinkové vtoky z procesu tlakového lití vracíme přímo do strojů nebo je tavíme v naší vlastní přetavovací peci. Z toho opět odléváme nový výchozí materiál, takže v průměru vracíme do procesu 85 % odpadního materiálu. Interní recyklace má kromě úspory zdrojů také tu výhodu, že se zinkový odpad nemusí převážet a je rychleji znovu k dispozici. Zbývající materiál – cca 70 tun ročně – nemůžeme kvůli znečištění recyklovat sami. Zpracovává jej náš recyklační partner a dodavatel, který za použití nejpřísnějších ekologických standardů vyrábí z našeho zinkového odpadu opět vysoce kvalitní zinek. Odtud také odebíráme suroviny. Tímto způsobem se interně a ve spolupráci s naším externím partnerem vytváří uzavřený cyklus zinku v duchu udržitelnosti.

Blum_IMG0704