Blum_IMG0704

Využití zdrojů

Našimi hlavními prioritami jsou inovace, kvalitativní požadavky a neustálé zlepšování: to se týká nejen výrobků a výrobních procesů, ale také využívání zdrojů a uzavírání cyklů. Zohledňujeme celý životní cyklus od nákupu až po co nejúplnější recyklaci. Při vývoji našich výrobků klademe základy pro efektivní nakládání se surovinami. V rámci našich procesů dbáme na efektivní využívání zdrojů a snažíme se, aby dopad na životní prostředí byl co nejmenší.

Blum_IMG0704