LBX0212_DT_FRD_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

Politika kvality/jakosti

Cestou stálého vývoje a dalšího zdokonalování našich procesů optimalizujeme a zvyšujeme kvalitu našich výrobků i služeb. Chceme tak zajistit stálou kontinuitu naší společnosti.

Orientovanost na zákazníky

Prostřednictvím našich výrobků, služeb a procesů dlouhodobě poskytujeme našim zákazníkům hodnoty a užitek. Snažíme se přitom nadchnout zákazníky a partnery pro naši filozofii práce, služeb, inovace a kvality, a to vše dále rozvíjet společným úsilím.

Inovace

Naše inovace mají vznikat díky aktivnímu a osobnímu vypořádávání se s potřebami našich zákazníků. To platí stejnou měrou i pro naše výrobky, služby a procesy. Z toho všeho vyplývající poznatky, znalosti a zkušenosti představují základní kámen naší kvality a jakosti – po celou dobu životnosti nábytku.

Soustavné, důsledné zdokonalování

Jsme poháněni touhou neustále zlepšovat a zdokonalovat stávající, zjišťovat, kde jsou naše hranice a čeho můžeme ještě dosáhnout. Otevřená a upřímná zpětná vazba našich zákazníků a partnerů představuje základ pro důsledné zdokonalování procesů a tím také výsledků.

Orientovanost na vlastní spolupracovníky

Úspěch naší společnosti je velmi závažnou měrou určován tím, jak se s ním identifikují naši spolupracovníci, jak vysoce jsou motivováni odvádět vynikající práci. V prostředí vzájemné důvěry a otevřeného dialogu si všichni společně vzájemně pomáháme, snažíme se co nejlépe rozvíjet, zdokonalovat naše schopnosti. Každý jednotlivý spolupracovník nese svou vlastní zásluhu, svůj příspěvek k neustálé optimalizaci kvality Blum svým skvělým pracovním nasazením a svědomitým plněním svých povinností.

LBX0212_DT_FRD_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1