Blum_Containerstapler_Werk7

Doprava a mobilita

Doprava je podle Evropské agentury pro životní prostředís přibližně 28 % druhým největším zdrojem emisí CO2. Tým dopravní logistiky již několik let pracuje na dodávkách výrobků způsobem šetrným ke klimatu, a to pomocí železniční dopravy: Pro nízkou ekologickou stopu jsou výrobky přepravovány co nejefektivněji do více než 125 zemí.

Výrobky po železnici do světa

Díky vlastnímu železničnímu spojení závodu 7 v Dornbirnu s terminálem ve Wolfurtu a několika koncepcím okružních jízd po železnici, aby se zabránilo jízdám s prázdnými kontejnery, se kování dostávají k zákazníkům po celém světě způsobem, který šetří zdroje.

Každý týden se mezi Dornbirnem a Wolfurtem v úzké spolupráci s Rakouskými spolkovými drahami pohybuje 8 vlakových souprav tam a zpět, což ročně představuje přibližně 5 300 kontejnerů, které se přepravují po železnici místo po silnici. Jen toto opatření ročně uleví silniční dopravě od přibližně 7 000 jízd a ušetří 138 tun CO2.

Díky všem opatřením v dopravní logistice se nám podařilo snížit emise CO2 z celkového dopravního výkonu v Rakousku o 28 %, z čehož polovina připadá na železniční systémy, a ušetřit tak 12 097 tun CO2.

Polovina vozového parku nákladních automobilů je již CO2 neutrální

Přibližně polovina z našich 13 kyvadlových vozů, které zajíždějí do našich 8 závodů ve Vorarlbersku a přepravují polotovary i hotové výrobky, již jezdí na bioplyn z Vorarlberska. V porovnání s běžnými nákladními vozy s dieselovým motorem se podíl sazí snížil o více než 90 % a vzniká přibližně o 30 % méně oxidů dusíku. Kromě toho mají nákladní vozy na plyn nižší emise hluku a jezdí tišeji. Tankuje se bioplyn od místních partnerů.

Koncept mobility pro zaměstnance

Inspirujeme naše zaměstnance, aby místo autem jezdili do práce vlakem, autobusem nebo na kole, pěšky nebo aby cestovali autem společně. Cílem je zvýšit tento podíl během několika příštích let z necelých 40 % na přibližně 60 % a dosáhnout pozitivních účinků na zdraví a životní prostředí. Za tímto účelem průběžně analyzujeme mobilitu našich zaměstnanců a úzce spolupracujeme s dopravními podniky a obcemi. Pro vnitropodnikovou dopravu jsou k dispozici firemní jízdní kola a třetina našich osobních aut je již elektrická.

Udržitelná mobilita snižuje klimaticky i zdravotně škodlivé emise, jako jsou skleníkové plyny, pevné částice, hluk a mikroplasty. Kromě toho chceme ulevit dopravě a obyvatelům resp. udržovat silnice volné pro ty, kteří jsou na ně odkázaní. Abychom tuto změnu urychlili, nabízíme balíček udržitelných nabídek: Zaměstnancům hradíme roční jízdenky na regionální dopravu. Tímto způsobem podporujeme udržitelnou mobilitu nejen na cestě do práce, ale i mimo ni. Všichni zaměstnanci mohou ve Vorarlbersku celoročně cestovat autobusem a vlakem zdarma – do práce i ve volném čase. V rámci programu Jobrad dotuje společnost Blum, dodatečně ke státní podpoře, také nákup nových jízdních kol.

Kromě toho mohou zaměstnanci, kteří cestují do práce udržitelným způsobem, sbírat ekologické body a vyměňovat je za prémie za udržitelnost v podobě poukázek u regionálních partnerů. Tento systém odměn zvyšuje motivaci. V reakci na tato podpůrná opatření se naši zaměstnanci vzdávají nároku na parkovací místo. Všechna tato opatření vyžadují pospolitost, což je jediný způsob, jak dlouhodobě snížit počet parkovacích míst na zaměstnance.

Blum_Containerstapler_Werk7