Werk4_Aussenansicht_Fruehling_1504_007

Udržitelnost

Již po celá desetiletí plníme své ekologické povinnosti

Důležitý úkol a zároveň nejvyšší motivace pro nás je a zůstává zajistit budoucím generacím přirozenou životní úroveň a obživu. Jsme přesvědčeni o tom, že udržitelné hospodaření je možné pouze v rámci ekonomického a ekologického souběhu. Proto přispíváme k pozitivnímu sociálnímu vývoji v našem prostředí.

V našich každodenních činnostech se řídíme podle 17 cílů udržitelného rozvoje Spojených národůa bereme je v úvahu při pohledu do budoucna.

Pro nás jako globální společnost to znamená:

  • V naší hlavní činnosti se zaměřujeme na výrobu vysoce kvalitních a odolných výrobků, které jsou vhodné pro dané použití. Přitom se chováme šetrně ke zdrojům a vyhýbáme se negativním dopadům na ekosystém Země nebo je kompenzujeme tam, kde zatím není k dispozici žádná alternativa.

  • Pokud jde o inovace, zkoumáme, jaké příležitosti pro nové výrobky, servisní služby a obchodní modely vyplývají z tématu udržitelnosti.

  • K lidem a organizacím kolem nás se chováme s respektem. Zdraví a bezpečnost našich spoluobčanů jsou pro nás prioritou.

  • Usilujeme o odpovědný růst. Ekologické a sociální aspekty udržitelnosti jsou pro nás stejně důležité jako finanční zdraví naší společnosti. K tomu přihlížíme i při investičních rozhodnutích.

Naši ekologickou politiku a politiku úspory energií vnímáme jako příspěvek, zároveň závazek neustálého zhodnocování, jako omezení provozem podmíněného vlivu na životní prostředí, na snižování spotřeby přírodních zdrojů, jako jsou půda, vzduch, energie a suroviny. A to platí již celá desetiletí.

Naše nadšení pro další optimalizaci toho, co máme, a otevřenost vůči novým nápadům se týká i našich výrobních procesů, ochrany životního prostředí a úspor energie: „Proto neustále optimalizujeme naše procesy a myslíme na udržitelnost již ve fázi vývoje našich výrobků. Ve všech oblastech našich podnikatelských aktivit, a nejen jich, v rámci řetězce poskytování podpory a zhodnocování sázíme na aktivní opatření pro ochranu životního prostředí a úsporu energií. Deklarovaným cílem je aktivně přispět k dosažení cíle Spojených národů, kterým je snížení teploty o 1,5 stupně Celsia,“ vysvětluje generální ředitel Martin Blum.

Všechna opatření lze shrnout do čtyř cílů: Zvýšit energetickou účinnost, snížit spotřebu fosilních paliv, snížit emise CO2 a kompenzovat nevyhnutelné emise. „K dosažení stanovených cílů poskytujeme všechny potřebné prostředky, zdroje a informace. Jako zakládající člen iniciativy „Turn to zero“ – která vznikla z Vorarlberské Aliance pro klimatickou neutralitu – jsme se také zavázali, že od roku 2025 bude naše firemní stopa klimaticky neutrální,“ informuje generální ředitel Philipp Blum a dodává: „Při realizaci ekologických a energetických cílů má každý zaměstnanec zásadní význam. Začíná to používáním hrníčku místo plastového kelímku u kávovaru, pokračuje příjezdem na kole nebo veřejnou dopravou a končí tříděním odpadu. Jsme si toho vědomi a každý den na tom pracujeme.“

moving ideas for sustainability

Pro stále udržitelnější práci máme mnoho malých i velkých nápadů – některé jsme již realizovali, jiné připravujeme do budoucna. Více informací najdete v naší brožuře o udržitelnosti.

Můžete ji otevřít tady!

ISO 14001

Systém environmentálního managementu nám od roku 1997 pomáhá systematicky zlepšovat výsledky v oblasti životního prostředí. Opatření se průběžně zaznamenávají a realizují v rámci environmentálního programu. Dodržování a účinnost tohoto programu neustále prověřujeme prostřednictvím auditů.

ISO 50001

Firma Blum vlastní certifikát ISO 50001. Jako celosvětově platná norma nám pomáhá snižovat náklady na energii a skleníkové plyny prostřednictvím konkrétních specifikací.

FSC™

Certifikace FSC znamená, že všechny obaly, tiskoviny, jako jsou katalogy a brožury, a dřevotřískové desky v sadách pro vlastní montáž jsou vyrobeny pouze ze surovin, které byly získány v ekologicky a sociálně odpovědném lesním hospodářství a dřevařském průmyslu.

 Přehled všech certifikátů

Werk4_Aussenansicht_Fruehling_1504_007