Často kladené otázky

Najděte si na své dotazy odpověď

Servisní služby

Co jsou to E-SERVICES firmy Blum?

Naše digitální nabídky pro zákazníky a obchodní partnery! Online. Aktuálně. Jsme tu pro Vás nepřetržitě.

Zjednejte si přehled zde. Některé E-SERVICES jsou v redukované formě přístupné již pro uživatele, kteří na tyto stránky narazí jakožto náhodní návštěvníci. Pro úplný objem funkcí se prosím registrujte za účelem Vašeho osobního přihlášení se do systému jakožto zákazník.

Důležité upozornění:
V případě, že se ve Vašem osobním sektoru požadovaná služba E-SERVICE neobjeví, kontaktujte prosím svého osobního kontaktního partnera.

Kde najdu CAD data k výrobkům firmy Blum?

CAD data naleznete jednotlivě nebo jakožto sestavu v našem konfigurátoru výrobků nebo v naší databázi výrobků.

Odkud dostanu příslušné software k rozhraní pro DYNALOG?

Přesný výčet rozhraní pro DYNALOG, která jsou k dispozici, naleznete v sektoru rozhraní CAD/CAM.

Rozhraní pro AutoCAD a SolidWorks poskytuje firma Blum k dispozici prostřednictvím sektoru pro aktualizace DYNALOG. Všechny ostatní rozhraní jsou připravena přímo od každého příslušného poskytovatele software.

Jak fungují rozhraní DYNALOG?

Na stránce, která uvádí podrobné informace o rozhraní CAD/CAM naleznete funkce a jejich základní vysvětlení.

Jak dostanu své osobní heslo pro přihlášení se do systému E-SERVICES?

Naprosto jednoduše se zdarma zaregistrujte zde. Nebo: si vyžádejte svůj osobní přístup kontaktní partneři firmy Blum .

Zapomněl(a) jsem své přístupové heslo do systému E-SERVICES. Jak vrátím své heslo zpět?

Klikněte na stránku pro přihlášení se do systému E-SERVICES v sektoru "Zapomněli jste své heslo?“ jednoduše na „Dotazy“.

Důležité upozornění: pokud jste již 5krát zadali své heslo nesprávně, Váš přístup je zablokován.
V takovém případě se obraťte na svého osobního kontaktního partnera firmy Blum který ochotně zajistí opětnou aktivaci Vašeho přístupu.
Jinak obdržíte automaticky nová přístupová data e-mailem během 24 hodin.

Jak si mám vyžádat požadovanou aplikaci E-SERVICES?

U Vašeho osobního kontaktního partnera firmy Blum. On pro Vás zajistí povolení pro spuštění požadované aplikace.

Jaké aplikace E-SERVICES existují?

Výčet služeb, které jsou k dispozici, naleznete na stránce Blum Services, která zobrazuje přehled služeb společnosti Blum.

Všechny elektronické aplikace jsou označeny logem E-SERVICE.

Odkud dostanu materiály nebo podklady pro podporu uplatnění výrobků na trhu, jako obrázky či fotografie, filmy nebo brožury, věnované výrobkům společnosti Blum?

V sektoru marketingových materiálů (mediatéka).

Naleznete zde profesionální fotografie, filmy o výrobcích nebo jejich montáži, prospekty a brožury, návody k montáži, návody k obsluze, technické listy, loga, prezentace, certifikáty, informace o prezentačních prvcích a ručních modelech, a rovněž pomůcky a dokumentaci pro uplatnění výrobků na trhu, určené do předváděcích místností.

Mimochodem: spoustu podkladů, které slouží jako pomůcky při uplatňování výrobků na trhu, naleznete rovněž na webových stránkách v sektoru Blum Mediacenter.

Kde najdu CAD a CAM výrobní data k produkci firmy Blum?

V aplikacích E-SERVICE, konfigurátor výrobků a databázi výrobků.

Konfigurátor výrobků: 3D sestavy kompletních využití kování, 3D data jednotlivých artiklů, a rovněž 2D zobrazení konstrukčních situací.
Databáze výrobků: 3D data jednotlivých artiklů

A: Přes rozhraní CAD/CAM Mohou být výsledky plánování přeneseny z DYNAPLAN přímo do Vašeho CAD/CAM software.

Kde si mohu stáhnout bezplatný software pro plánování korpusů DYNALOG?

DYNALOG je jakožto úplná, kompletní verze zdarma k dispozici ke stažení na webových stránkách DYNAPLAN .

Existuje návod k obsluze konfigurátoru výrobků, tedy návod, jak s touto aplikací zacházet?

V konfigurátoru výrobků je na výrazných pozicích umístěna ikonka "i". Tam jsou uloženy pomocné obrázky a popisky, které přesně vysvětlí každou příslušnou funkci.

Pokud byste se ale u některé konfigurace nemohli dostat dál, je tu pro Vás ochotně k dispozici Váš osobní kontaktní partneři firmy Blum .

Když se přihlásím do systému E-SERVICES, vidím jen bílou stránku ...

S největší pravděpodobností zde sice uživatel E-SERVICES existuje, přesto ale mu není využití E-SERVICES přiděleno.

Využití E-SERVICES schvalují (a spouští) příslušní osobní kontaktní partneři firmy Blum .

Mohu využívat E-SERVICES firmy Blum i jen jakožto uživatel, který je na těchto stránkách pouze hostem?

Jakožto host můžete využívat konfigurátor výrobků jen omezeně. Pro úplně kompletní rozsah funkcí (například ukládání konfigurací do nákupního koše) je nezbytná registrace .

Jak mohu změnit své přístupové heslo do systému E-SERVICES?

Po přihlášení se do E-SERVICES můžete své osobní heslo, stejně jako nastavení jazyka a formátu, změnit v sektoru 'Nastavení'.

Kde najdu aplikaci EASY ASSEMBLY?

EASY ASSEMBLY je k dispozici na všech úložištích pro aplikace a hry Appstore a Playstore (iOS a Android) ke stažení zdarma. Bližší informace o aplikaci naleznete zde a rovněž v blogu Easy Assembly.

Kde jakožto přímý zákazník firmy Blum mohu nepřetržitě nacházet informace o mých objednávkách?

Jakožto přímý zákazník společnosti Blum máte k dispozici o aplikaci E-SERVICES Management objednávek nepřetržitě transparentní přehled o všech údajích i dokumentech, týkajících se Vaší zakázky – od momentu dojití Vaší objednávky až po expedici.

Jak mohu jakožto přímý zákazník firmy Blum nepřetržitě zadávat objednávky a sledovat stav mých stávajících zakázek?

Přímí zákazníci společnosti Blum zadávají své zakázky v praktické aplikaci E-SERVICES Management objednávek samostatně a přímo, sledují stav svých zakázek (objednávek), mají přístup k veškeré dokumentaci, která souvisí s každou konkrétní zakázkou, k celním i účetním dokumentům (dokladům), a v případě potřeby kontaktují přímo svého osobního kontaktní partneři firmy Blum .

 

Pro zdokonalení mé automatické výroby nábytku potřebuji individuální řešení balení mého zboží. Je firma Blum v této záležitosti správný obchodní partner?

Ano, naprosto! Pro nás je důležité zajistit balení našeho zboží tak, aby se optimálně začlenilo do Vašich obchodních procesů. Zjistěte si příslušné informace zde, Abyste se dozvěděli více o našich službách v oblasti balení.

V sektoru 'Logistika' vidím potenciál pro optimalizace a přeji si ze strany mého dodavatele patřičnou podporu. Poskytne mi firma Blum řešení, šité pro mě jako na míru – v souladu s mými potřebami?

Naši experti společně s Vámi vyhodnotí možnosti úspory v rámci procesu vyřízení objednávky a uložení na skladě, a rovněž v oblasti přepravy.
Zjistěte si příslušné informace zde o našich službách v oblasti 'Logistika a transport'.

Již celá léta sázíme na ekologickou výrobu, nikterak nepoškozující životní prostředí. Řídíme se zásadami udržitelnosti. Jakou roli zaujme firma Blum jakožto můj silný obchodní partner?

Stejně jako Vy jsme i my přesvědčeni o tom, že smysluplné ekologické chování je z dlouhodobého hlediska také hospodárné a úsporné. Procesy, šetrné vůči životnímu prostředí, a rovněž zodpovědné využití přírodních zdrojů, se například odráží v našem řešení vratných obalů ECO-Pack, které jsme vyvinuli sami.
 Zde se dozvíte více

Co je to formát souboru BXF?

Formá BXF (Blum Exchange Format) je formát pro export dat kování a zpracování z našich konfigurátorů, jako například DYNAPLAN. Soubor BXF obsahuje veškeré informace o kování, informace o zpracování, schémata vrtání a pozic vrtání, a spoustu dalších údajů, ve formátu XML. Protože se u BXF jedná o proprietární formát, vyžaduje cílový software, například CAD-/CAM, software, rozhraní, pro import souboru BXF.
Informace pro možné partnery, kteří poskytují software: Podrobnou specifikaci pro vytvoření takového rozhraní ovrdžíte od svého osobního kontaktního partnera firmy Blum.

Kontaktní partner

Máte-li dotazy k této službě, kontaktujte prosím svého kontaktního partnera nebo využijte následující kontaktní formulář.