SERVO-DRIVE pro AVENTOS

Jednoduchá montáž

SERVO-DRIVE pro AVENTOS se skládá jen z několika komponentů, které namontujete bez sebemenší námahy. Předpokladem je, aby bylo čelo správně vyvážené. Montáž komponentů probíhá téměř bez nářadí.

Montáž a nastavení

Montáž bez nářadí

Pohonnou servo jednotku montujeme bez nářadí na levý zdvihací mechanizmus.

Montáž bezdrátového vypínače

Vypínač pro zavírání čela nainstalujte na dobře dosažitelném místě ve spodní části boku korpusu. Jednoduše jej vtlačte do otvoru. K tomu je zapotřebí pouze jedno - vyvrtání otvoru 35mm.

Snadné uvedení do provozu

Uvedení SERVO-DRIVE pro AVENTOS do provozu je – díky jasně nadefinovaným funkčním tlačítkům – snadné a bezpečné.

Montážní videa

SERVO-DRIVE pro AVENTOS

Tento film předvádí montáž a uvedení do provozu SERVO-DRIVE pro AVENTOS.

SERVO-DRIVE pro AVENTOS HK top

V tomto videofilmu přiblížíme jednotlivé montážní postupy, uvedení do provozu, včetně detekce chyb, synchronizaci a zamezení případné kolizi SERVO-DRIVE pro AVENTOS HK top.

SERVO-DRIVE pro AVENTOS HK top – kolize

V tomto videofilmu uvidíte, jak SERVO-DRIVE pro AVENTOS HK top umí zamezit kolizi čel dvou korpusů, postavených do jednoho rohu.

SERVO-DRIVE pro AVENTOS HK top – krytky

V tomto videofilmu přiblížíme montáž krytek SERVO-DRIVE pro AVENTOS HK top.

SERVO-DRIVE pro AVENTOS HK top – montáž pohonného modulu

V tomto videofilmu přiblížíme montáž pohonné servo jednotky SERVO-DRIVE pro AVENTOS HK top.

SERVO-DRIVE pro AVENTOS HK top – montáž pohonného servo jednotky (verze zkrácená délka)

V tomto videofilmu přiblížíme montáž pohonné servo jednotky SERVO-DRIVE pro AVENTOS HK top ve verzi zkrácená délka.

SERVO-DRIVE pro AVENTOS HK top – synchronizace

V tomto videofilmu přiblížíme synchronizaci dvou pohonných servo jednotek SERVO-DRIVE pro AVENTOS HK top, například za účelem propojení průběžných čel nad několika korpusy.

SERVO-DRIVE pro AVENTOS HK top – uvedení do provozu

V tomto videofilmu uvidíte uvedení do provozu pohonné servo jednotky SERVO-DRIVE pro AVENTOS HK top.

SERVO-DRIVE pro AVENTOS HK top – uvedení do provozu s detekcí chyb

V tomto videofilmu uvidíte uvedení do provozu pohonné servo jednotky SERVO-DRIVE pro AVENTOS HK top, včetně detekce chyb.

Setup Information k SERVO-DRIVE pro AVENTOS

V tomto filmu uvidíte poslední opatření, přijímaná při uvedení do provozu (Setup Information) SERVO-DRIVE pro AVENTOS.

Příručka odstraňování problémů

Máte problémy při uvádění do provozu nebo při provozu produktu SERVO-DRIVE? Zde naleznete možné příčiny a řešení týkající se odstraňování poruch.

Přejít k příručce odstraňování problémů

Pomůcky pro zpracování

Pro jednoduché a přesné zpracování výrobků firmy Blum jsou k dispozici různé vrtací a lisovací stroje, montážní přípravky a šablony. Dokonalý pohyb totiž vyžaduje precizní zpracování.

 K selektoru pomůcek pro zpracování

 Otevřít v katalogu

KLA0366_MO_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1