SERVO-DRIVE pro AVENTOS

Jednoduchá montáž

SERVO-DRIVE pro AVENTOS se skládá jen z několika komponentů, které namontujete bez sebemenší námahy. Předpokladem je, aby bylo čelo v rovnováze. Montáž komponentů probíhá téměř bez nářadí.

Montáž a seřízení

Montáž bez nářadí

Pohonnou servo jednotku montujeme bez nářadí na levý zdvihač. Pro AVENTOS HK je zapotřebí speciální servo pohon s adaptérem.

Montáž bezdrátového vypínače

Vypínač pro zavírání čela nainstalujte na dobře dosažitelném místě ve spodní části boku korpusu. Jednoduše jej vtlačte. K tomu je zapotřebí pouze jedno 3/4 vyvrtání otvoru.

Snadné uvedení do provozu

Uvedení SERVO-DRIVE pro AVENTOS do provozu je – díky jasně nadefinovaným funkčním tlačítkům – snadné a bezpečné.

SERVO-DRIVE pro AVENTOS

Tento film předvádí montáž a uvedení do provozu SERVO-DRIVE pro AVENTOS.

SERVO-DRIVE pro AVENTOS HK top

V tomto videofilmu přiblížíme jednotlivé montážní postupy, uvedení do provozu, včetně detekce chyb, synchronizaci a zamezení případné kolizi SERVO-DRIVE pro AVENTOS HK top.

SERVO-DRIVE pro AVENTOS HK top – kolize

V tomto videofilmu uvidíte, jak SERVO-DRIVE pro AVENTOS HK top umí zamezit kolizi čel dvou korpusů, postavených do jednoho rohu.

SERVO-DRIVE pro AVENTOS HK top – krytky

V tomto videofilmu přiblížíme montáž krytek SERVO-DRIVE pro AVENTOS HK top.

SERVO-DRIVE pro AVENTOS HK top – montáž pohonného modulu

V tomto videofilmu přiblížíme montáž pohonné servo jednotky SERVO-DRIVE pro AVENTOS HK top.

SERVO-DRIVE pro AVENTOS HK top – montáž pohonného servo jednotky (verze zkrácená délka)

V tomto videofilmu přiblížíme montáž pohonné servo jednotky SERVO-DRIVE pro AVENTOS HK top ve verzi zkrácená délka.

SERVO-DRIVE pro AVENTOS HK top – synchronizace

V tomto videofilmu přiblížíme synchronizaci dvou pohonných servo jednotek SERVO-DRIVE pro AVENTOS HK top, například za účelem propojení průběžných čel nad několika korpusy.

SERVO-DRIVE pro AVENTOS HK top – uvedení do provozu

V tomto videofilmu uvidíte uvedení do provozu pohonné servo jednotky SERVO-DRIVE pro AVENTOS HK top.

SERVO-DRIVE pro AVENTOS HK top – uvedení do provozu s detekcí chyb

V tomto videofilmu uvidíte uvedení do provozu pohonné servo jednotky SERVO-DRIVE pro AVENTOS HK top, včetně detekce chyb.

Setup Information k SERVO-DRIVE pro AVENTOS

V tomto filmu uvidíte poslední opatření, přijímaná při uvedení do provozu (Setup Information) SERVO-DRIVE pro AVENTOS.

Pomůcky pro zpracování

Zpracování výrobků společnosti Blum je vždy jednoduché a naprosto přesné proto, že jsou k dispozici rozličné vrtací a lisovací stroje, montážní přístroje a šablony. Dokonalý pohyb totiž vyžaduje precizní zpracování.

 K selektoru pomůcek pro zpracování

 Otevřít v kataloguAsia
Europe
Oceania

Sdílet stránku


KLA0366_MO_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1