IMG0895_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

Informace pro konečného spotřebitele

Baterie a akumulátory nesmí být na konci své životnosti likvidovány do domácího odpadu. V tomto případě je nutné informovat se u Vaší obecní správy. Baterie a akumulátory, které používá společnost Blum, vyhovují požadavkům Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES ze dne 6. září 2006 o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech.

Díky tříděnému sběru baterií a akumulátorů jsou možné recyklace či jiné způsoby využití a zhodnocení starých baterií a akumulátorů. Tímto mají být při likvidaci zamezeny negativní dopady na životní prostředí a zdraví, které by mohly být eventuálně způsobeny z důvodu v elektrozařízení obsažených nebezpečných látek. Žádáme Vás, abyste při demontáži respektovali návod k demontáži. Ve Vašem okolí jsou k dispozici příslušná místa pro bezplatný zpětný odběr baterií a akumulátorů.

Při likvidaci baterií a akumulátorů zajistěte, aby nedošlo ke kontaktu elektrod a tudíž ke zkratu.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady o 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech

Na základě Směrnice o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech je povinností výrobce/dovozce baterií a akumulátorů nést odpovědnost rovněž za jejich likvidaci a mít příslušnou registraci. Společnost Julius Blum plní své povinnosti s veškerou odpovědností. Informace k oficiální registraci u příslušného úřadu ve Vaší zemi jsou následující.

Registrační číslo k likvidaci baterií a akumulátorů: 04407/15-ECZ

IMG0895_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1