IMG0893_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

REACH регламент

Задължение за предоставяне на информация съгласно член 33 от регламента на REACH

ECHA (Европейската агенция, отговаряща за химикалите) добави на 27.06.2018 оловото към списъка с вещества,(„Предизвикващи сериозно безпокойство за разрешаване).

В съответствие с член 33 от регламента REACH, доставчикът трябва да уведоми търговските си клиенти веднага, след като е получено веществото от списъка на кандидат-веществата, съдържащо повече от 0.1 процента от масата на изделието.

Оловото се използва за по-добра обработка и се съдържа главно в задвижващи детайли, които са включени в продуктите на Blum.

До този момент не е предвидено включването на оловото в приложение XIV на регламента REACH и следователно подлежи на задължително разрешение.

Стараем се да намерим и използваме подходящи заместители на оловото.

Молим Ви да предадете тази информация на Вашите търговски клиенти.

Ако имате допълнителни въпроси,относно прилагането на регламента, по всяко време сме на Ваше разположение.

IMG0893_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1