Разпределяне за пресата

Формуляр за поръчки

Вие сте журналист и желаете своевременно да се информирате за развитията и новостите в Blum? Тогава, моля, използвайте следващия формуляр. С удоволствие ще Ви изпратим безплатно по пощата най-новата информация от пресата, вкл. снимков материал.