ME34916713_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AMC_#V1

Изследване на потребностите от Blum

Разпознаване нуждите на потребителя

В продължение на много години нашият вътрешен екип за изследване на нуждите се занимава с реалните изисквания, на които висококачествените мебели за дома трябва да издържат ежедневно. В допълнение към вътрешните проучвания и тестовете на продуктите в нашите собствени изследователски стаи, наблюденията върху използването на кухни и мебели се извършват и в частни домакинства. Те разкриват важни прозрения, които се вливат в новото и по-нататъшно развитие на нашите продукти.

AgeExplorer®

Ние затрудняваме себе си, за да улесним Вашите клиенти: AgeExplorer симулира намалена сила, подвижност и възприятие. С този костюм влизаме в телата на хора с физически увреждания и възрастови ограничения.

 Повече за специалния костюм

Наблюдения върху използването на кухните

За да може да бъдат разработвани продукти, които са съгласувани с действителните нужди на потребителите, трябва да се познават техните навици, изисквания и желания. Ето защо ние непрекъснато посещаваме потребители на кухни в дома им и наблюдаваме тяхното ежедневие - и то по цял свят. От почти 15 години при Blum тече интензивно проучване.

 

Наблюдение, анализ, разбиране

Извършват се наблюдения посредством видеокамера и различни помощни средства като измервателни уреди и анкети. Така че, ние можем, между другото, да се запознаем с най-честите дейности и процеси в кухнята и да определим изискванията за практически кухни, като например нуждата от пространство за съхранение, вътрешни организации или функционалните изисквания към нашите продукти. Общите резултати оказват влияние върху развитието на нашите продукти.

Резултати от изследването

Освен специфичните за дадена държава особености, се установяват също и много общи показатели. Например главната работна повърхност по цял свят се намира между мивката и готварската печка и е с размер ок. 90 см. Потвърждават се също и ергономичните аспекти. Навеждане, протягане или качване върху работния плот е недостатък във всяка една държава.

ME34916713_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AMC_#V1