Produktionsstandorte_Werk2_Produktion_001_PR6

Производствени центрове

Австрия

Във Форарлберг, в Западна Австрия днес се намират осем от нашите фабрики. Тук проектираме и произвеждаме системи за панти, шкафове и чекмеджета за световния пазар.

Завод 1 в Хьохст

В Завод 1, първият основан завод, в момента се разполагат отдели от Завод 3 - Техника.

 Към картата

Завод 2 в Хьохст

В централата ни се помещава производството на панти за мебели, транспортно-експедиционният склад и управленската структура на Blum.

 Към картата

Завод 3 в Хьохст

Тук се намира нашият технически център. Изследователска и развойна дейност, конструиране, инструментална екипировка и строителна техника и стажовете се извършват там.

 Към картата

Завод 4 в Брегенц

В Брегенц се произвеждат и монтират нашите системи водачи и метални чекмеджета. Освен това тук се осъществява и крайния монтаж на SERVO-DRIVE.

 Към картата

Завод 5 във Фусах

Тук се произвеждат отделните детайли за нашите системи за обков чрез процес на леене на цинк и стомана под налягане.

 Към картата

Завод 6 в Гайсау

В Гайсау се произвеждат, отливат и монтират различни принадлежности за нашите системи метални чекмеджета.

 Към картата

Завод 7 в Дорнбирн

Тук е нашият логистичен център - със собствена железопътна връзка. Освен това в Дорнбирн се произвеждат AVENTOS-клапващи системи и BLUMOTION-системите за омекотяване, също така се монтират системите вътрешни разделители ORGA-LINE.

 Към картата

Завод 8 в Дорнбирн

Този завод е централен щанцови завод, в който се произвеждат отделните детайли от закалена стомана и тел за нашите системи за обков.

 Към картата

Produktionsstandorte_Werk2_Produktion_001_PR6