Юридически указания

Сведения за фирмата, защита на данните, авторско право

Импресум

Име и адрес за контакт на доставчика

Julius Blum GmbH Industriestrasse 1 6973 Hochst Osterreich

Телефон: +43 5578 705-0, Факс: +43 5578 705-44, Имейл: info@blum.com

Регистрационен номер на фирмата и изпълнителен орган

FN 62067a, Landesgericht Feldkirch

ДДС Номер

ATU 35695903

Предмет на дейност:

Проектиране, производство и пласмент на мебелен обков и техника за обработка за индустриалното и единичното производство на мебели, в частност кухненско обзавеждане.

Декларация за защита на данните

I.

Тази декларация е в сила за всички изброени по-долу организации, наричани в последствие Концерн Blum.

Концернът Blum произвежда и пласира по цял свят продукти, с най-високо ниво на качество и технологичност и предлага на клиентите си отлично обслужване, съобразено с техните потребности и изисквания.

По принцип уеб-сайтовете на Концерна Blum се използват, без да е необходима регистрация за тях. Когато е необходима регистрация на Вашите лични данни, ние ги използваме единствено с изричното Ви съгласие. Предоставените ни лични данни се използват и обработват строго поверително, в съответствие с разпоредбите на австрийския закон за закрила на личните данни, в неговата действаща форма.

Моля, прочетете внимателно следната, отнасяща се до защитата на личните данни, информация. Чрез достъпа и/или използването на информация, услуги, линкове, функции, приложения или програми, намиращи се на този Уеб сайт, се задължавате да спазвате следните условия:

II.

С въвеждането на регистрационните си данни, ползвателят заявява съгласието си, данните му да бъдат използвани за целите на употребата на този уеб-сайт, за поддържане на взаимоотношенията между клиентите, както и за целите на оптимизация на предлаганото съдържание, според личните интереси на ползвателя, които той е посочил. Ползвателят изрично обявява съгласието си, неговите лични данни да бъдат използвани в рамките на Концерна Blum и неговите оторизирани представителства. На база на тази заявка, потребителят дава съгласието си , данните да бъдат използвани за целите на настоящия Уеб сайт, за поддържане на взаимоотношенията между клиентите, както и за целите на оптимизация на предлаганото съдържание, според личните интереси на ползвателя, които той е посочил, извън границите на Европейския Съюз. Концернът Blum гарантира, че личните данни няма да бъдат продавани, разменяни или предотстъпвани, или предоставяни по какъвто и да било начин на трети страни, съответно няма да бъдат огласявани публично. Изключение правят случаите, в които предоставянето на поверителна информация на трети лица е в следствие на изпълнение на законови разпоредби, изпълняване или приложение на условия от нашия договор за ползване, или когато е наложително предпазването на правата, собствеността, или сигурността на Blum Online, нашите клиенти и трети страни.

За оптимизиране на обслужването, поведението на клиентите в рамките на сайта се анализира, дори те да не са регистрирани така, че посредством усъвършенстване на функциите на браузъра, да им бъде предоставяна необходимата им информация. Чрез анализ на поведението на ползващите сайта, се цели повишаване на ефективността на неговите структура, дизайн и организация. За тази цел Blum е упълномощен да изисква долупосочените данни винаги, когато използвате сайта, дори ако не сте регистрира като потребител. Нашият Уеб сървър ще изисква автоматично следните данни от Вас: Вашият итернет доставчик, IP-адрес, типът и версията на Вашия интернет браузър, разделителната способност и броя на посочените от Вас цветове, операционната Ви система, както и URL, който използвате за достъп до страницата на Blum.

Ползвателят заявява изричното си съгласие, неговите данни да се съхраняват и обработват, с цел анализ на поведението на потребителите, управление на страницата, за пазарна реализация на продуктите и услугите на Blum, в гореупоменатия смисъл, както и за съставяне на потребителски профил.

Всички съхранени и обработени лични данни са защитени срещу неоторизиран достъп. Потребителят има право да се осведомява за своя потребителски профил по всяко време, да получава сведения за отнасящите се до него лични данни и да изисква тяхната корекция или заличаване. За контакти

privacy@blum.com

Този сайт се контролира, функционира и администрира от Концернa Blum – Австрия. Концернът Blum не дава гаранция и не застава зад това, че настоящата декларация за употреба на този уебсайт е издържана от правна гледна точка в друга страна, освен Австрия. В случай, че предоставите лична информацция на някое Blum-дружество със седалище извън Австрия и спрямо него е приложим различен закон за закрила на личните данни, се прилага последния. Ако посещавате този сайт извън Австрия, сте длъжен да спазвате всички местни законови разпоредби. Тази декларация за защита на личните данни и нейното използване е съобразена с австрийското законодателство, с изключение на разпоредбите на интернационалното законодателство за защита на личните данни. Съдебни процедури – териториално упълномощения за Хьохст/Австрия съд. Тази спогодба е в сила за долупосочените предприятия (Концернa Blum):

Julius Blum GmbH, Österreich включително нейните филиали и представителства

Blum Inc., САЩ

Blum UK, Великобритания

Blum Canada Ltd., Канада

Blum France S.A.R.L., Франция

Blum Svenska AB, Швеция

Blum s.r.o., Чехия

Blum Polska Sp.z o.o., Полша

Blum GmbH, Германия

Blum OOO, Русия

Blum Australia Pty Ltd., Австралия

Blum S.E.A. Pty Ltd., Сингапур

Blum Hungaria Kft., Унгария

Blum Romania S.R.L., Румъния

Blum do Brasil, Ind. e Commercio de Ferragens Ltda., Бразилия

Blum Furniture Hardware (Shanghai) Co., Ltd., Китай

Blum Mexico Herrajes para Muebles S.de R.L. de C.V., Мексико

Blum Ukraine TOV, Украйна

Blum Furniture Hardware Hongkong Limited, Хонгконг

Blum TR Mobilya Limited Sirketi, Турция

Blum New Zealand Limited, Нова Зеландия

Blum Afrique du Nord S.A.R.L., Тунис

Luso Blum - Ferragens para Moveis, Unipessoal Lda, Португалия

Blum Hellas SA, Гърция

Blum Vietnam Co., Ltd., Виетнам

Blum India Private Ltd., Индия

Blum Central Asia TOO, Казахстан

Дата: октомври 2016

Изключване на отговорността

За всички предприятия от Концернa Blum

Тази спогодба е в сила за всички долуизброени предприятия, наричани за краткост Концерн Blum.

При използването на информация, услуги, линкове, функции, приложения или програми, достъпни на този уеб-сайт, потребителят се задължава да спазва следните условия:

Настоящото да не се възприема като търговско предложение или оферта

Съдържанието на сайта има за цел да информира потребителите и не може да бъде използвано, както за оферти, така и като препоръка при покупка. Предоставената на клиенти и трети лица информация не е основание за правно обвързване с концерна Blum.

Употребата на този сайт трябва да се изразява изрично в установяването на контакт с предприятията от Концернa Blum, с цел изграждане или поддържане на съществуващи клиентски взаимоотношения, или относно информация за отделни специфични продукти за вътрешна употреба.

Изключване на отговорността

Публикуваната на уеб-сайта информация и съдържания са с необвързващ характер. Въпреки контактите, поддържани между членовете на Концернa Blum, оторизираните представителства и търговските партньори, с цел предоставяне на точна и актуална информация за публикуване на уеб-сайта, не може да се изключи напълно възможността да попаднат текстове или техническа документация, съдържащи грешки. Този Уеб-сайт не би могъл да замести персоналното обслужване.

Фирмите от Концерна Blum не носят отговорност за щети от различен характер, в частност преки или косвени щети, щети в следствие недостатъци и последствия от недостатъци, загуби или разходи, породени от неправилно приложение, от какъвто и да е вид, по-специално от погрешна информация в текстове или технически документи, освен ако грешките не са следствие от безотговорно отношение и престъпна небрежност. Потребителят се задължава да представи доказателства за преднамереност и престъпна небрежност.

Концернът Blum не носи отговорност за щети с различен характер, а именно преки или косвени щети, породени от използването на софтуер или хардуер, или различни вируси и др. подобни, освен ако те не са следствие от престъпна небрежност. Потребителят се задължава да представи доказателства за преднамереност и престъпна небрежност.

Организациите от Концерна Blum биха искали да Ви обърнат внимание на факта, че информацията предоставяна в отворени мрежи, каквато е и Интернет, в настоящето ниво на техниката, не е напълно надеждно обезопасено. Потребителят е наясно, че трети лица, с помощта на технически средства, са способни да контролират предоставените за ползване данни.

Ляво / Достъпност

Организациите от Концерна Blum не се ангажират с отговорност за съдържанията на обвързаните посредством линкове към уеб-сайта страници или URL на други доставчици. Също така Blum не носи отговорност за постоянния достъп или пълната функционалност на линковете към сайтове и URL на други доставчици. Blum не носи отговорност за постоянния достъп до Уеб-сайта като цяло или до отделни части от него. Също така не носи отговорност за технически повреди, повреди в сървъра, повреда или отказ на телекомуникационните връзки и други подобни, които биха могли да доведат до проблеми с достъпа до сайта като цяло или до загуба на данни.

Достъпът до сайта изисква собствени технически средства със съответни характеристики, на Ваши лични разноски.

Авторски права

Всички материали, поместени на нашия уеб-сайт са под закрилата на закона за авторското право, също както и уеб-сайтът като цяло. Субектът на авторско право е или Julius Blum GmbH, или посоченото в заявката за авторство физическо или юридическо лице.

Възпроизвеждането, размножаването и публикуването на информацията и материалите, поместени на сайта са забранени.

Ползвателят се задължава да не се обръща към Концерна Blum по отношение на загуби или претенции, причинени от трети лица, в следствие употребата на този уеб-сайт.

Този сайт се контролира, функционира и администрира от Концернa Blum – Австрия. Концернът Blum не дава гаранция и не застава зад това, че настоящата декларация за употреба на този уебсайт е издържана от правна гледна точка в друга страна, освен Австрия. В случай, че предоставите лична информацция на някое Blum-дружество със седалище извън Австрия и спрямо него е приложим различен закон за закрила на личните данни, се прилага последния. Ако посещавате този сайт извън Австрия, сте длъжен да спазвате всички местни законови разпоредби. Тази декларация за защита на личните данни и нейното използване е съобразена с австрийското законодателство, с изключение на разпоредбите на интернационалното законодателство за защита на личните данни. Съдебни процедури – териториално упълномощения за Хьохст/Австрия съд.

Ако някоя от разпоредбите е в разрез с действащите закони или е нищожна, това не води до недействителност на цялата декларация. Останалото съдържание не се влияе и се запазва валидно, като на място на нищожната разпоредба влиза в сила съответстваща й – действаща, която е най-близка по смисъл и от икономическа гледна точка.

Julius Blum GmbH, Österreich включително нейните филиали и представителства

Blum Inc., USA

Blum UK, Großbritannien

Blum Canada Ltd., Kanada

Blum France S.A.R.L., Frankreich

Blum Svenska AB, Schweden

Blum s.r.o., Tschechien

Blum Polska Sp.z o.o., Polen

Blum GmbH, Deutschland

Blum OOO, Russland

Blum Australia Pty Ltd., Australien

Blum S.E.A. Pty Ltd., Singapur

Blum Hungaria Kft., Ungarn

Blum Romania S.R.L., Rumaenien

Blum do Brasil, Ind. e Commercio de Ferragens Ltda., Brasilien

Blum Furniture Hardware (Shanghai) Co., Ltd., China

Blum Mexico Herrajes para Muebles S.de R.L. de C.V., Mexiko

Blum Ukraine TOV, Ukraine

Blum Furniture Hardware Hongkong Limited, Hongkong

Blum TR Mobilya Limited Sirketi, Türkei

Blum New Zealand Limited, Neuseeland

Blum Afrique du Nord S.A.R.L., Tunesien

Luso Blum - Ferragens para Moveis, Unipessoal Lda, Portugal

Blum Hellas SA, Griechenland

Blum Vietnam Co., Ltd., Vietnam

Blum India Private Ltd., Indien

Blum Central Asia TOO, Kasachstan

Stand: Oktober 2016

Обратно към началната страница...
More...
България (Bulgaria)
 
Резултатите се зареждат...
Списък

Top of Page