Автоматизиранпроцес на поръчка

Незабавен достъп до данните на поръчката с ОMP

Помощ при управление на Вашите поръчки

Управлението на поръчките е важен процес. Качеството на взаимодействие между клиентите и Blum е от решаващо значение, за да могат нашите продукти да пристигнат бързо и коректно при Вас.

При управлението на поръчките Ви подкрепяме със следните системи:

  • Приложение за управление и изпълнение на поръчки OMP
  • Електронен обмен на данни (EDI)

Приложение за управление и изпълнение на поръчки OMP

Приложението за управление и изпълнение на поръчки OMP е част от нашия онлайн портал за клиенти и партньори. С негова помощ, предоставяме на нашите клиенти незабавен защитен достъп до техните поръчки – от постъпването им в нашата система, до осъществяване на доставката.

Предоставяме следните данни, с възможност за свободен достъп, печат и съхраняване:

  • Клиентски поръчки
  • Доставки / Товарителници
  • Маркировка за еднозначна идентификация на продукцията
  • Фактури
  • Информация за цените
  • Статистически данни

Приложението за управление и изпълнение на поръчки OMP е част от онлайн порталa за клиенти на Blum E-SERVICES, който предоставя на регистрираните потребители полезни онлайн услуги.

Право на достъп и парола, клиентите на Blum могат да получат от своето лице за контакт.

Повече за E-SERVICES

Електронен обмен на данни (EDI)

За по-ефективен обмен на данни, предлагаме на нашите клиенти различни стандартизирани видове интерфейси:

  • За административни данни - поръчки, потвърждения на поръчки или фактури
  • За логистични данни - складови наличности, заявка на количества, разходни норми, формуляри за продажба и прием на стоки

Това облекчава административната дейност на фирмите и работата им с Blum. Стандартизираният обмен на данни в много случаи прави възможна координацията на логистичния процес между Blum и нашите клиенти.

Контакт

Ако имате въпроси, относно предлаганите от нас услуги моля, свържете се с Вашето лице за контакт в Blum или използвайте следния формуляр

Обратно към началната страница...
More...
България (Bulgaria)
 
Резултатите се зареждат...
Списък

Top of Page