Blum_KLA0537_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AOF4_#V1

SERVO-DRIVE do AVENTOS

Wskazówki do dyrektyw o maszynach

Dyrektywa o maszynach 2006/42/EG

Mebel z SERVO-DRIVE do AVENTOS nie podlega ustaleniom Dyrektywy o maszynach 2006/42/UE, o ile mebel ten znajduje się w użytku domowym.

W obiektach biurowych i użyteczności publicznej należy stosować Dyrektywę o maszynach, która obowiązuje przy wprowadzaniu produktu do obrotu na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) + Szwajcaria + Turcja.

Normy względnie wytyczne innych krajów zostaną objęte certyfikacją TÜV.

Co należy zrobić, gdy trzeba zastosować Dyrektywę o maszynach?

Państwo jako producent mebli jesteście zobowiązani,

  • sporządzić ocenę ryzyka dla zmontowanych mebli

  • sporządzić i przechowywać dokumentację techniczną

  • wypełnić i podpisać deklarację zgodności

  • zabezpieczyć oznaczenie CE na meblu (wypełnić i nanieść tabliczkę znamionową)

  • przekazać klientowi instrukcję obsługi i kopię deklaracji zgodności w języku narodowym danego klienta.Asia
Europe
Oceania

Udostępnij stronę


Blum_KLA0537_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AOF4_#V1