collage_machinedirective

SERVO-DRIVE

Informacje do dyrektywy maszynowej

Dyrektywa maszynowa 2006/42/WG

Napęd SERVO-DRIVE do otwierania i zamykania frontów dolnych, górnych i szuflad podlega regulacjom europejskiej dyrektywy maszynowej 2006/42/WG.

Według przewodnika do stosowania dyrektywy maszynowej (wydanie 2.2) napędy Blum stanowią maszynę finalną.

Jeżeli napędy SERVO-DRIVE są montowane w meblach zgodnie z aktualnymi wytycznymi Blum (zawartymi w katalogu Blum oraz instrukcjach obsługi i montażu), spełnienie wszystkich wymagań dyrektywy maszynowej potwierdza deklaracja zgodności Blum.

Jeżeli mebel odbiega od wytycznych Blum, wówczas zgodność musi potwierdzić podmiot wprowadzający do obrotu.

 

Informacja: Dyrektywa maszynowa obowiązuje w przypadku wprowadzania do obrotu na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) + Szwajcaria + Turcja + Północna Macedonia.

Spełnienie wymagań, obowiązujących w innych krajach, potwierdzają certyfikaty.

collage_machinedirective