CABINET VISION

CABINET VISION to coś więcej niż tylko oprogramowanie CAD/CAM - to kompletne rozwiązanie konstrukcyjne dla przemysłu meblarskiego. Z CABINET VISION można tworzyć indywidualne projekty szafek i pomieszczeń, fotorealistyczne renderingi, optymalizacje materiałów, oferty i kalkulacje, wykroje oraz zestawienia produktów, a ponadto można też automatycznie generować G-code dla maszyn CNC.

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) przyjmuję do wiadomości, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Blum Polska Sp. z o.o., ul. Poznańska 16, 62-020 Jasin k/Swarzędza

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej Julius Blum GmbH.

5. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu wycofania zgody.

6. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych oraz prawo do przenoszenia danych.

7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.