IMG0893_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

Rozporządzenie REACH

Obowiązek informacyjny w związku z art. 33 rozporządzenia REACH

Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) wpisała 27.06.2018 r. ołów na listę kandydacką substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (lista SVHC).

Dostawca, zgodnie z art. 33 rozporządzenia REACH, jest zobowiązany do poinformowania odbiorcy wyrobu, jeżeli wyrób zawiera substancję z listy kandydackiej w stężeniu powyżej 0,1 wag.

Ołów wpływa korzystnie na właściwości skrawania i jest zawarty również w elementach toczonych, montowanych w produktach Blum.

Aktualnie jeszcze nie wiadomo, kiedy ołów zostanie włączony do załącznika XIV rozporządzenia REACH i będzie podlegał obowiązkowi uzyskania zezwolenia.

Dokładamy starań, żeby znaleźć i stosować odpowiednie substancje zastępcze.

Prosimy o przekazanie tych informacji także swoim klientom biznesowym.

Jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji na wypadek dalszych pytań dotyczących rozporządzenia REACH.

IMG0893_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1