CLP0373_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

Jak rozpoznać systemy zawiasów?

Charakterystyczne elementy systemów zawiasów Blum

CLIP, CLIP top i CLIP top BLUMOTION

Sprawdzone systemy zawiasów wyróżnia mechanizm CLIP. W zawiasie CLIP top BLUMOTION system hamowania jest zintegrowany w puszce zawiasu.

Elementy charakterystyczne CLIP, CLIP top, CLIP top Blumotion

Logo Blum i mechanizm CLIP znajdują się na ramieniu zawiasu.

Rozpoznawanie zawiasów CLIP, CLIP top, CLIP top Blumotion

Logo Blum musi znajdować się w tym zaznaczonym miejscu.

Element charakterystyczny mechanizmu CLIP

By sprawdzić autentyczność mechanizmu CLIP, należy zdjąć zawias z prowadnika.

MODUL

Dla zawiasu MODUL charakterystyczna jest kombinacja techniki nasuwu i na wkręty.

Elementy charakterystyczne MODUL

Logo Blum znajduje się bezpośrednio w puszce zawiasu.

Logo Blum w puszce zawiasu

Należy sprawdzić, czy logo Blum jest wytłoczone w puszce zawiasu tak, jak pokazano na zdjęciu.

BLUMOTION do drzwi

BLUMOTION to system hamowania do zawiasów Blum. Dzięki niemu drzwi mebli zawsze zamykają się delikatnie i cicho, niezależnie od prędkości zamykania.

Elementy charakterystyczne BLUMOTION do drzwi

Logo Blum jest wytłoczone na obudowie BLUMOTION (wersja nakładana).

Elementy charakterystyczne BLUMOTION do drzwi

Należy sprawdzić, czy logo Blum jest wytłoczone na BLUMOTION (wersja nakładana) tak, jak pokazano na zdjęciu.

Elementy charakterystyczne BLUMOTION do drzwi

Logo Blum jest wytłoczone na adapterze.

Elementy charakterystyczne BLUMOTION do drzwi

Logo Blum na adapterze musi być wytłoczone dokładnie tak, jak pokazano na tym zdjęciu.

TIP-ON do drzwi

Dzięki TIP-ON, drzwi bez uchwytów można otwierać bez trudu – wystarczy je lekko nacisnąć.

Elementy charakterystyczne TIP-ON do drzwi

Logo Blum znajduje się na elemencie wypychającym, który jest częścią jednostki TIP-ON.

Elementy charakterystyczne TIP-ON do drzwi

Należy sprawdzić, czy logo Blum jest wytłoczone tak, jak pokazano na zdjęciu.

CLP0373_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1