SERVO-DRIVE do AVENTOSWskazówki do dyrektyw o maszynach

SERVO-DRIVE do AVENTOS otwiera fronty górne automatycznie

Dyrektywa o maszynach 2006/42/EG

Mebel z SERVO-DRIVE do AVENTOS nie podlega ustaleniom Dyrektywy o maszynach 2006/42/UE, o ile mebel ten znajduje się w użytku domowym.

W obiektach biurowych i użyteczności publicznej należy stosować Dyrektywę o maszynach, która obowiązuje przy wprowadzaniu produktu do obrotu na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) + Szwajcaria + Turcja.

Normy względnie wytyczne innych krajów zostaną objęte certyfikacją TÜV.

Co należy zrobić, gdy trzeba zastosować Dyrektywę o maszynach?

Państwo jako producent mebli jesteście zobowiązani,

  • sporządzić ocenę ryzyka dla zmontowanych mebli
  • sporządzić i przechowywać dokumentację techniczną
  • wypełnić i podpisać deklarację zgodności
  • zabezpieczyć oznaczenie CE na meblu (wypełnić i nanieść tabliczkę znamionową)
  • przekazać klientowi instrukcję obsługi i kopię deklaracji zgodności w języku narodowym danego klienta.
Powrót do strony głównej
More...
Polen (Poland)
 
Wynik wyszukiwania jest ładowany...
Schowek

Top of Page