DS0048_DS_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

AGE EXPLORER®

Zajistit kvalitu pohybu na léta dopředu

Když si kupujeme novou kuchyň, jde zpravidla o velkou investici, na které se dá později něco měnit jen velmi těžko. Podle zkušeností používáme kuchyň v průměru 20 let. Proto by měla vyhovovat našim osobním potřebám. Ty se však mohou postupem let měnit Proto se vyplácí provádět průzkum a přesnou analýzu potřeb uživatelů kuchyní každého věku. Za tímto účelem využíváme simulátor stárnutí: AGE EXPLORER®.

Již dnes víme, co budeme potřebovat zítra

Oblečte si AGE EXPLORER® a zažijte na vlastní kůži tělesná omezení, jimiž starší lidé trpí. Na vlastním těle pocítíte, jaké obzvláštní a speciální potřeby tudíž vznikají například při užívání kuchyně. AGE EXPLORER® je registrovaná značka Meyer-Hentschel Institutu, který se zabývá problematikou generačního vývoje a související tvorbou trhu produktů a služeb.

Během pár minut ucítíte, že jste zestárli o řadu let.

Rozličné komponenty tohoto speciálního obleku nám napoví, jaké potíže působí například ztuhlé klouby, ubývající síla svalů, nebo také zhoršený zrak či sluch. Pro simulování situace, která věrně a přesně vystihuje realitu, musíte mít oblek na sobě nejméně 2 hodiny.

Pro výrobky, které jsou zdrojem kvality pohybu pro všechny

AGE EXPLORER® podporuje vývoj výrobků, poskytujících uživateli kuchyní i dlouhodobě ergonomické výhody. Poznatky, které z testů se simulátorem stáří vyplynuly, jsme využili pro nový vývoj našich výrobků.

Při kupování své kuchyně myslete do budoucna

Budete-li dbát na optimální vybavení kuchyně ještě před jejím zakoupením, můžete si být jisti, že práce v kuchyni Vám bude činit radost po mnohá léta, a vždy Vám půjde lehce od ruky.

Práce v kuchyni je hračka

Výsledek praktických testů: dvířka ve spodní skříňce představují obtížnou, lopotnou práci, zejména pro lidi, trpící omezením pohybu. Ergonomicky vhodnější a příjemnější jsou ve spodní skříňce výsuvy.

Vše na dohled

Výklopy v horní skříňce umožní přímý přístup dovnitř. Dají se snadno otvírat a pohybují se nahoru nad korpus, pryč z rozsahu pohybu uživatele. Výklopy AVENTOS se zastaví v jakékoli požadované pozici, a díky BLUMOTION se stále zavírají měkce a tiše.

Ergonomie i v rohu místnosti

Hluboké úklony až ke kolenům jsou velmi namáhavé. Komfortní rohové skříňky jako SPACE CORNER firmy Blum tu umožní dokonalé uložení rozličných předmětů. Jsou to například misky, dózy, zásoby, a dokonce pracovní příbory. Ty se dají také pohodlně vyndat.

Fascinující otvírání

Díky elektrickému způsobu otvírání SERVO-DRIVE nebo díky mechanickému způsobu otvírání TIP-ON BLUMOTION můžete otvírat výsuvy také bokem, kolenem nebo nohou. Stačí lehce ťuknout. Tak budete mít obě ruce volné a vyhnete se protivnému hlubokému shýbání se.

DS0048_DS_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1