IMG0897_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6_#V1

Průzkum potřeb a požadavků u společnosti Blum

Poznat, co uživatelé kuchyní potřebují

Již po dlouhá léta se zabýváme potřebami uživatelů kuchyní v celém světě. Stále tak zjišťujeme nové a nové skutečnosti. Jedině tak můžeme vyvíjet výrobky, šité na míru požadavkům, které vyplývají z každodenní práce v kuchyni.

AGE EXPLORER®

AGE EXPLORER® je speciální oblek, s jehož pomocí můžeme simulovat omezení pohyblivosti našeho těla. Kdo si jej oblékne, pocítí na vlastní kůži, jaké to je vařit a trpět přitom tělesným omezením; a hned si uvědomí, jaké speciální požadavky vůči své kuchyni bude tudíž mít.

 Zde se dozvíte více o simulátoru stárnutí

Pozorování lidí při používání kuchyně

Abychom dokázali vyvíjet výrobky, šité na míru skutečným potřebám uživatelů kuchyní, musíme znát jejich zvyky a obyčeje, požadavky a přání. Proto neustále navštěvujeme majitele kuchyní u nich doma a sledujeme jejich každodenní práci v kuchyni – a to po celém světě. Tento intenzivní výzkum realizujeme u firmy Blum již více nežli 15 let.

 

Pozorování, analýza, porozumění

Pozorujeme s pomocí videokamery a sledujeme s různými pomocnými prostředky jako měřicí přístroje, ankety, dotazníky. Dokážeme tudíž mimo jiné rozpoznat, které činnosti a pracovní procesy se v kuchyni odehrávají nejčastěji. Identifikujeme nejrozličnější požadavky vůči praktické kuchyni, například vůči úložnému prostoru, pořádku a organizaci uvnitř nábytku, nebo i požadavky vůči funkci našich výrobků. Nashromážděné poznatky využíváme přímo při vývoji našich výrobků.

Poznatky na základě průzkumu

Vedle rozličných zvláštností, které jsou typické pro tu kterou zemi, konstatujeme i množství věcí, které mají všichni společné. Například po celém světě je ideální umístit hlavní pracovní desku o rozměrech cca 90 cm mezi dřez a sporák. Potvrzují se tu i ergonomické aspekty. Chcete-li dosáhnout na uložené předměty a musíte se kvůli tomu shýbat, natahovat nebo dokonce lézt na pracovní desku, to je vždycky obrovská nevýhoda – v kterékoli zemi.

IMG0897_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6_#V1