Pylon

Höchst, Rakousko | července 2020

Vývoj v rámci společnosti Blum zůstává být i přes krizi, způsobenou pandemií koronaviru, stabilní.

Výrobce nábytkového kování uzavřel hospodářský rok s plusovým nárůstem obratu v hodnotě 1 906,92 mil. EUR

Vorarlberský specialista na výrobu nábytkového kování Blum dosáhl díky vynikajícímu zahájení hospodářského roku 2019/2020 obrat v rámci celé skupiny ve výši 1906,92 miliónů EUR. To odpovídá plusu ve výši 14,90 mil. nebo +0,8 % zhruba v úrovni roku předchozího. Přes velmi složitou situaci, která panuje v rámci celosvětové ekonomiky, profituje inovativní rodinná firma Blum, uznávaná díky svému mezinárodnímu zaměření, a je nadále pro své zákazníky spolehlivý obchodní partner.

 

Výrobce kování Blum uzavřel obchodní rok 2019/2020, zakončený dne 30. června 2020, s výší obratu 1906,92 mil. EUR. Ve srovnání s předchozím rokem to odpovídá menšímu nárůstu ve výši 14,90 mil. EUR nebo +0,8 %. Po výborném startu hospodářského roku došlo v důsledku koronavirové krize od dubna k výraznému poklesu na trzích v celém světě. Pokles obratu se dotkl i společnosti Blum. Přesto však realizuje specialista na výrobu kování nadále průběžné dodávky svým zákazníkům ve více než 120 zemích. Společnost Blum nadále prosazuje a podporuje své mezinárodní zaměření, v současné době má 32 dceřiných společností a zastoupení v celém světě. Společnost Blum dosahuje svůj obrat z 97 % za hranicemi Rakouska, z toho ze 44 % působením v zemích EU a 15 % v USA.

Více zaměstnanců a více učňů

K rozhodnému dni 30.06.2020 pracovalo u výrobce kování v celém světě 8349 osob, z toho 6180 ve Vorarlbersku. To je o 262 zaměstnanců více nežli byl jejich počet o rok dříve. V září tohoto roku zahájili své technické vzdělávání u firmy Blum Rakousko 94 noví učni. 23 z nich jsou dívky. Společnost Blum nyní zajišťuje od tohoto podzimu odborné vzdělávání pro 378 učňů u Blum Rakousko. Svá studia zde úspěšně absolvují mladí odborníci a specialisté již půl století. Dceřiná společnost Blum USA nyní zajišťuje odborné vzdělávání pro 24 učňů, 4 mladí lidé jsou v učení u Blum Polsko.

Rozdílný vývoj v rámci mezinárodních odbytišť

V Západní Evropě byly trhy například v Itálii, Francii, Anglii nebo ve Španělsku uzavřeny po dobu dlouhých několika týdnů. Důsledek představuje pokles obratu v těchto regionech i pro společnost Blum. Ve Východní Evropě dokázala společnost dosáhnout i přes občas velmi intenzivní ekonomická omezení růstu. Jednatel pan Philipp Blum řekl: „Pro nás je Evropská unie nadále významný faktor stability. Ponechání otevřených hranic pro nákladní dopravu v jakoukoli dobu nám umožnilo průběžně realizovat dodávky pro naše zákazníky po celém světě i v době krize.“ Obrat v Severní Americe zůstal na úrovni předchozího roku, na trzích Jižní Ameriky jsme však zaznamenali ve srovnání s rokem předchozím výrazný pokles. V zemích asijsko-pacifického hospodářského regionu zaznamenal výrobce kování díky nadále velmi pozitivnímu vývoji v Číně i v právě uplynulém obchodním roce dobrý růst.

Inovace výrobků pro všechny místnosti bytu nebo domu

Stejně jako řada jiných společností, také firma Blum byla nucena vzdát se z důvodu koronavirové krize účasti na důležitých lokálních veletrzích. Chybějící kontakt se zákazníky výrazně ztížil tržní uplatnění nových výrobků a služeb, a společnost byla konfrontována s neobvyklými výzvami. „O to více nás těší, že náš nový Box systém MERIVOBOX si přesto našel cestu do kuchyní a nábytku svých prvních zákazníků. Naše Pocket systémy, které umožní otvírat i zavírat kompletní prostorové zóny, celé kuchyňské kouty, za velkými pohyblivými čely, chceme dodat prvním zákazníkům už příští rok“, sdělil pan Philipp Blum. Veletrh Interzum má v příštím roce pro společnost opět představovat nanejvýš důležitý aspekt, abychom mohli znovu vést zásadní diskusi se zákazníky a partnery v nábytkářském oboru.

Investice a výrobní střediska

Celkové investice představovaly v hospodářském roce 2019/2020 za skupinu firem Blum 327 milionů EUR. Ve Vorarlbersku pokračuje výstavba v rámci rozšíření Závodu 4 v Bregenzi podle plánu. Do léta roku 2021 zde budou stát nová výrobní hala o 49000 čtverečních metrech užitné plochy a vysokokapacitní vysokoregálový sklad. Společnost Blum vsadila v rámci tohoto projektu opět na několikapatrový způsob výstavby, za účelem ušetřit plochy, určené pro výstavbu. Výrobce kování zakoupil provozní nemovitost v bezprostředním sousedství Závodu 4 od společnosti Wolford. Budovy jsme zpětně pronajali dlouhodobě firmě Wolford a nyní nevyužívané plochy chceme v dohledné době využít sami. „Svými investicemi v regionu vyjadřujeme hrdost, že jsme součástí právě Vorarlberska“, sdělil jednatel pan Martin Blum. Významné investice realizujeme rovněž na mezinárodní úrovni. V Číně jsme zahájili výstavbu nového výrobního střediska, včetně plně automatizovaného velkokapacitního vysokoregálového skladu, s termínem dokončení výstavby počítáme do konce roku 2022. V USA dokončíme před uplynutím roku rozšíření skladu a výrobních ploch. V Kanadě se bude tamější dceřiná společnost stěhovat do nové budovy se skladovacími prostory, kancelářemi a předváděcí místností později na podzim letošního roku 2020.

Výhled na ekonomický rok 2020/2021

Perspektiva následujících měsíců vzbuzuje velkou nejistotu. Závažné dopady zdravotní krize budou v rámci celosvětové ekonomiky velmi citlivé a setrvají nadlouho. Společnost Blum považuje za nesmírně důležité, aby Evropská unie nalezla společnou cestu pro překonání velkých výzev, které nás všechny čekají. Pan Philipp Blum říká: „Právě pro nás jakožto společnost, která realizuje svou činnost na celosvětové, mezinárodní úrovni, je toto společenství naprosto zásadní.“ Naše tradiční rodinná firma sází i do budoucna na neustálý vývoj mezinárodních trhů směrem vpřed, na úzké kontakty se zákazníky, na neustálé inovace v oblasti výroků a služeb. Management společnosti vychází z toho, že strategie společnosti Blum je od počátku zaměřena na dlouhodobou udržitelnost, z toho, že společnost má být výrazem stability pro všechny zaměstnankyně a zaměstnance. „Uplynulé měsíce pro nás byly obrovskou výzvou. Dokázali jsme to vše úspěšně překonat. Poučili jsme se a všechny poznatky budeme v budoucnu využívat. Veliký dík patří všem našim spolupracovníkům a spolupracovnicím, veliký dík za jejich vysokou angažovanost, za ochotu držet při sobě“, zdůraznil pan Philipp Blum.

Philipp_und_Martin_Blum

Obrázek: BlumPhilipp_BlumMartin_1806

Jednatelé pánové Philipp a Martin Blum představují vedení společnosti jakožto zástupci třetí generace.

Kontaktní partner

Julius Blum GmbH

Werk 2

Industriestrasse 1

6973 HÖCHST

AUSTRIA

Stahování
Pylon Download ZIP | 2 MB