Pylon

Höchst, Oostenrijk | juli 2021

Blum sluit boekjaar af met een omzet van 2.376,75 miljoen euro

Fabrikant van beslagproducten uit Oostenrijkse deelstaat Vorarlberg realiseert omzetgroei van 24,7%

Het in Höchst gevestigde familiebedrijf sluit het boekjaar 2020/21 op 30 juni 2021 af met een groepsomzet van 2.376,75 miljoen euro. Dat betekent een omzetgroei van 470 miljoen euro ten opzichte van het vorige boekjaar. Deze omzetontwikkeling heeft de specialist in beslagproducten te danken aan de grote vraag naar hoogwaardige keukens en meubels op de Europese markt. Het tekort aan grondstoffen, vooral in de staalproductie, en de onder druk staande toeleveringsketen zorgen echter voor enorme uitdagingen.

 

De Blum-groep genereerde van 1 juli 2020 t/m 30 juni 2021 een totale omzet van 2.376,75 miljoen euro. Dat betekent een flinke groei van 24,7% of 470 miljoen euro ten opzichte van het vorige boekjaar. De, vanwege de COVID-19-pandemie, wereldwijd gestegen vraag in de meubelbouw heeft ook bij Blum tot een buitenproportionele omzetgroei geleid waarop we niet hebben kunnen anticiperen. “Tijdens de crisis was iedereen veel meer thuis, waardoor wonen en inrichting logischerwijs meer in de belangstelling kwamen te staan. Tegelijkertijd deed zich een verschuiving voor op het gebied van particuliere consumptie: weg van klassieke vrijetijdsactiviteiten naar investeringen in het eigen huis, waaronder in keukens en meubels”, aldus Philipp Blum, directeur van Blum.

Ontwikkeling van de internationale markten

Hoewel meubelzaken vanwege de lockdowns lang hun deuren gesloten moesten houden voor klanten, steeg wereldwijd de vraag naar producten op het gebied van wonen en inrichting. De markten in West-Europa maakten een sterke groei door, met name in Italië, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Ook de vraag in Oost-Europa steeg flink, waaronder in Polen, Rusland, Tsjechië en Turkije. De Noord-Amerikaanse markten ontwikkelden zich goed. Op de markten in Azië en Oceanië was eveneens sprake van een omzetgroei, vooral China droeg aan deze groei bij. De markten in Afrika, Zuid-Amerika, Zuidwest-Azië en het Midden-Oosten hebben ook een positief jaar achter de rug. De specialist in beslagproducten bedient klanten in meer dan 120 markten. Sinds de oprichting van Blum Indonesië in het voorjaar van 2021 telt het bedrijf wereldwijd in totaal 33 dochtermaatschappijen en vertegenwoordigingen. Philipp Blum is ervan overtuigd dat deze internationale oriëntatie, met lokale organisaties en verkoopteams over de hele wereld, en de behoefte om dicht bij de klant te zijn tijdens de pandemie het verschil hebben gemaakt. De omzetverdeling van de Blum-groep is, in vergelijking met het vorige boekjaar, constant gebleven. “We behalen nog steeds het grootste deel van onze omzet (44%) op onze thuismarkt: de Europese Unie”, aldus Philipp Blum. De VS blijven met een aandeel van 13% de grootste op zichzelf staande markt. De andere markten op de wereld dragen voor 43% bij aan de totale omzet.

Medewerkers als cruciale succesfactor

“De grote vraag naar keukens en meubels en daarmee ook naar producten van Blum is natuurlijk fantastisch, maar stelt ons ook voor extreme uitdagingen, met name als het gaat om productie”, legt directeur Martin Blum uit. Het familiebedrijf uit Vorarlberg doet er echter alles aan om zijn klanten ondanks alles van beslagproducten te blijven voorzien. “Wat dat betreft hebben onze medewerkers zeker een pluim verdiend. Ze hebben met hun ongelofelijke inzet en flexibiliteit geholpen dit buitengewone jaar tot een goed einde te brengen", benadrukt Martin Blum. Aan het einde van het boekjaar werken er 8.778 mensen voor Blum, waarvan 6.551 in Vorarlberg. In het afgelopen jaar werden er in Vorarlberg 371 nieuwe medewerkers aangenomen, wereldwijd waren dat er 429. Blum hecht veel belang aan het opleiden van jongeren tot vakmensen om het tekort aan vakmensen tegen te gaan en een gezonde toekomst zeker te stellen. Op 1 september beginnen 93 nieuwe leerlingen aan hun opleiding bij Blum in Vorarlberg, acht jongeren in de VS en twee in Polen.

Continue investeringen in Vorarlberg en de rest van de wereld

Het totaal aan investeringen in het afgelopen boekjaar komt uit op 259 miljoen euro, waarvan 176 miljoen in Vorarlberg. Blum investeert ook in deze uitdagende tijden constant en langdurig in de uitbreiding van gebouwen, het machinepark en installaties. “Doordat we bij onze planning altijd naar de lange termijn kijken, waren we dit jaar in staat de onverwacht hoge vraag het hoofd te bieden”, aldus Martin Blum. De uitbreiding van Werk 4 in Bregenz wordt deze zomer nog in gebruik genomen. In Werk 6 in Gaißau is begonnen aan de uitbouw van de productieafdeling en het hoogbouwmagazijn. De ingebruikname staat gepland voor midden 2023. “Vorarlberg blijft dus de voornaamste productielocatie”, aldus Martin Blum. In het kader van een gezonde groeistrategie versterkt de Blum-groep met wereldwijde investeringen zijn internationale positie. Zo is de uitbreiding van de locatie in Polen in volle gang. Naar verwachting vindt de oplevering plaats in de herfst van 2023. De bouw van de productielocatie in China zal begin 2022 zijn afgerond. “China is een sterk groeiende markt. Om aan de vraag in deze markt tegemoet te komen, hebben we besloten een lokale productielocatie op te richten. Hierdoor kunnen we flexibeler zijn, zijn we dichter bij onze klanten en verkleinen we zo de transportafstand”, legt de directeur uit.

Hoge vraag heeft gevolgen

De niet-aflatende vraag in de keuken- en meubelbranche en andere industrieën zorgt al maanden voor een enorme schaarste aan grondstoffen, zoals staal. “Ook onze klanten moeten momenteel helaas langer op onze producten wachten”, aldus Martin Blum. “Alleen door deels aangepaste levertijden is het mogelijk de snel gestegen vraag op de markten aan te kunnen.” De staalprijs is bijna verdubbeld, maar ook kunststof, verpakkingen, zink en aluminium zijn fors in prijs gestegen. In de transportsector doet zich een soortgelijke ontwikkeling voor. De volledige internationale toeleveringsketen staat onder druk: de kosten voor het transport over zowel land als zee zijn aanzienlijk toegenomen. “De jarenlange partnerschappen met onze leveranciers zorgen ook in deze zeer uitdagende tijden voor een zekere mate van stabiliteit”, laat Martin Blum vol overtuiging weten.

Investeringen: verzekering voor de toekomst

Ook in een turbulent boekjaar beschouwt Blum de lopende investeringen op het gebied van producten en services als verzekering voor de toekomst. Voor het hybride evenement ‘Blum CONNECTS’, op de toonaangevende wereldvakbeurs interzum, maakte het familiebedrijf gebruik van digitale technologieën. Door middel van lokale evenementen bij de marktorganisaties en digitale elementen presenteerde de fabrikant van beslagproducten zijn innovaties wereldwijd aan zijn klanten. REVEGO, het pocketsysteem als oplossing voor het afsluiten van grote fronten, wordt voor het eerst bij verschillende klanten ingezet en maakt individuele vormgeving mogelijk voor kleine en grote ruimtes. AVENTOS Hki, een beslag dat zelfs tijdens het openen nauwelijks zichtbaar is, staat garant voor een minimalistisch design. Blum springt met zijn meubelbeslagen ook in op de trend van donkere metalen oppervlakken. “We proberen met onze beslagoplossingen aan de designwensen van onze klanten en de vraag naar meer individualiteit op het gebied van keukens en meubels tegemoet te komen”, aldus Philipp Blum.

Vooruitzicht op het komende boekjaar

De directie verwacht dat de druk op de internationale toeleveringsketen en de schaarste aan grondstoffen het komende jaar niet snel zullen afnemen. “We hopen dat nieuwe lockdowns ons, mede dankzij de hoge vaccinatiegraad, bespaard blijven”, zegt Philipp Blum. Tegelijkertijd is het nog de vraag of de Homing-trend en de daaraan verbonden verschuiving op het gebied van particuliere consumptie het komende jaar zullen doorzetten. Voor Philipp Blum is het duidelijk: “De ervaring die we als bedrijf het afgelopen anderhalf jaar hebben opgedaan, gaat ons verder brengen. De digitale mogelijkheden bieden veel kansen, maar we zijn ook erachter gekomen dat persoonlijke gesprekken en fysiek overleg niet zonder meer vervangbaar zijn.” Ook het komende boekjaar stelt Blum zichzelf ten doel om voor zijn klanten over de hele wereld een betrouwbare partner te zijn.

 

 

Philipp Blum, directeur

Martin Blum, directeur

Werk 2 in Höchst, centrale van de Blum-groep

Contactpersoon
Julius Blum GmbH

Julius Blum GmbH

Werk 2

Yvonne Schrott-Greußing

Industriestrasse 1

6973 HÖCHST

Downloads
Pylon Download persbericht ZIP | 10 MB