Blum_ME41157687

Bouw en gebruik van vestigingen

Om het grondverbruik van onze vestigingen zo laag mogelijk te houden en de beschikbare ruimte efficiënt te benutten, bouwen we met minimale belasting van de grond en op het gebied van duurzaamheid zetten we in op hernieuwbare energie. Wij stellen het ontwerp van gebouwen, de productieprocessen en de logistieke- en opslagconcepten op elkaar af, zodat bijvoorbeeld de warmteterugwinning zo efficiënt mogelijk is of de transportroutes zo kort mogelijk zijn.

Blum_ME41157687