Blum_ME41157687

Bouw en gebruik van vestigingen

Om het grondverbruik van onze vestigingen zo laag mogelijk te houden en de beschikbare ruimte efficiënt te benutten, bouwen we met minimale belasting van de grond en op het gebied van duurzaamheid zetten we in op hernieuwbare energie. Wij stellen het ontwerp van gebouwen, de productieprocessen en de logistieke- en opslagconcepten op elkaar af, zodat bijvoorbeeld de warmteterugwinning zo efficiënt mogelijk is of de transportroutes zo kort mogelijk zijn.

Bouwen met meerdere verdiepingen

Grond is beperkt beschikbaar. In het Oostenrijkse Vorarlberg, tussen het Bodenmeer en de Alpen, waar Julius Blum 70 jaar geleden ons bedrijf is gestart, is grond een waardevolle hulpbron. Om het grondgebruik zo laag mogelijk te houden en de beschikbare ruimte zo nuttig mogelijk te gebruiken, kiezen we bij de bouw van onze fabrieken voor gebouwen met meerdere verdiepingen. De minimale belasting van de grond heeft twee ecologische voordelen. Ten eerste zijn onze gebouwen hierdoor energiezuinig. Daarnaast is het buitenoppervlak kleiner en hierdoor geeft het gebouw minder warmte af en zijn de energiestromen in het gebouw korter en efficiënter. Een voorbeeld daarvan is de uitbreiding van fabriek 4 in Bregenz. Het nieuwe deel van het gebouw heeft op het hoofdoppervlak tot vijf verdiepingen en op de secundaire oppervlakken tot negen verdiepingen, met de ondergrondse parkeergarage meegerekend. Op nauwelijks 14.000 m² bebouwde grond (ongeveer twee voetbalvelden) hebben we dankzij de bouw met meerdere verdiepingen meer dan 49.000 m² gebruiksoppervlak gecreëerd (ongeveer zeven voetbalvelden). Ook wanneer dit leidt tot hogere kosten voor de planning, bouwwerkzaamheden en de investering, zijn we ervan overtuigd dat gebouwen met meerdere verdiepingen op lange termijn voordeliger zijn.

Hernieuwbare energie bij dagelijkse activiteiten

Bij onze dagelijkse activiteiten gebruiken we wereldwijd vormen van hernieuwbare energie, van stroomvoorziening en gebouwtechniek tot productie. Twee fabrieken in Höchst zijn voorzien van PV-systemen en ook in de fabriek in Bregenz wordt een dergelijke milieuvriendelijke energiebron gebruikt. Deze systemen wekken stroom op uit zonlicht. In de Blum-fabriek in Gaißau wordt thermische zonne-energie toegepast, waarmee gebruik wordt gemaakt van de warmte van zonlicht. In Vorarlberg is in totaal 1.873 m² aan zonnecollectoren aangelegd, die per jaar 306.832 kWh opwekken. Dit komt overeen met het verbruik van 76 gezinnen per jaar.

Blum_ME41157687