Blum_Containerstapler_Werk7

Transport en mobiliteit

Transport is volgens het Europees Milieuagentschapmet ongeveer 28% de op één na grootste veroorzaker van CO2-uitstoot. Ons team van transport en logistiek zet zich al jaren in om producten klimaatneutraal te vervoeren over het spoor. Voor een kleine klimaatvoetafdruk worden de producten zo efficiënt mogelijk getransporteerd naar meer dan 125 landen.

Producten via het spoor de wereld over

Dankzij een eigen aansluiting op het spoornetwerk in fabriek 7 in Dornbirn naar het station in Wolfurt en meerdere retourprocessen op het spoor, om lege containers bij terugritten te voorkomen, worden de beslagproducten met minimale milieubelasting geleverd aan klanten over de hele wereld.

Wekelijks worden in nauwe samenwerking met het nationale Oostenrijkse spoorwegbedrijf acht treinen heen en weer gereden tussen Dornbirn en Wolfurt. Dit zijn jaarlijks ongeveer 5.300 containers die via het spoor gaan en niet via de weg. Met deze maatregel wordt het wegverkeer ontlast met ongeveer 7000 ritten per jaar en hiermee wordt jaarlijks 138 ton CO2 bespaard.

Door alle maatregelen op het gebied van transport en logistiek konden we de CO2-uitstoot van onze totale transportactiviteiten in Oostenrijk met 28% verminderen. Dit bestaat voor de helft uit spoorvervoer en hiermee wordt 12.097 ton CO2 bespaard.

Helft van vrachtwagenvloot is al CO2-neutraal

Ongeveer de helft van onze 13 vrachtwagens waarmee in Vorarlberg onze 8 fabrieken worden bevoorraad en zowel halffabricaten als eindproducten worden vervoerd, rijdt voornamelijk op biogas uit Vorarlberg. Hierdoor kon in vergelijking met traditionele dieselvrachtwagens de hoeveelheid roetdeeltjes met meer dan 90% worden verminderd en ontstond er ongeveer 30% minder stikstofoxide. Bovendien hebben de vrachtwagens op gas een lagere geluidsuitstoot en zijn ze stiller. We tanken biogas van lokale partners.

Mobiliteitsconcept voor medewerkers

We stimuleren onze medewerkers om niet met de auto naar het werk te komen, maar met de bus, de fiets, te voet of via carpoolen. Het doel is om het aandeel in de komende jaren te verhogen van nauwelijks 40% naar ongeveer 60% en positieve effecten voor de gezondheid en het milieu te bereiken. Hiertoe analyseren we continu de mobiliteit van onze medewerkers en staan we in nauw contact met de ov-bedrijven en gemeentes. Voor het interne bedrijfsverkeer zijn eigen fietsen van het bedrijf beschikbaar en 1/3 van onze personenauto’s rijdt al op elektriciteit.

Door duurzame elektriciteit dalen de emissies die schadelijk zijn voor het klimaat en de gezondheid, zoals broeikasgassen, fijnstof, geluid en microplastics. Bovendien willen we het verkeer en de omwonenden ontlasten en straten vrijhouden voor degenen die hiervan afhankelijk zijn. Om deze omslag te stimuleren, bieden we een pakket duurzame opties: we betalen de kosten van een jaarabonnement voor regionaal openbaar vervoer voor het personeel. Op deze manier stimuleren we duurzame mobiliteit niet alleen tijdens het woon-werkverkeer maar ook daarbuiten. Alle medewerkers kunnen het hele jaar gratis reizen met de bus en trein in Vorarlberg, naar het werk en in hun vrije tijd. Met het programma voor bedrijfsfietsen draagt Blum ook bij aan de overheidsstimulering voor de aanschaf van nieuwe fietsen.

Bovendien kunnen medewerkers die op een milieuvriendelijke manier naar het werk reizen milieupunten verdienen en in de vorm van waardebonnen inwisselen voor duurzame geschenken bij regionale partners. Dit beloningssysteem leidt tot extra motivatie. Als tegenprestatie voor de stimuleringsmaatregelen zien onze medewerkers af van hun aanspraak op een parkeerplaats. Voor al deze maatregelen is collectieve inzet nodig, alleen zo kunnen we op lange termijn het aantal parkeerplaatsen per medewerker verminderen.

Blum_Containerstapler_Werk7