IMG2495_QU

Werken bij Blum

Samen succesvol

Elke medewerker brengt zijn persoonlijke kwaliteiten en vaardigheden in. Het succes van een team is afhankelijk van de inzet van de teamleden. De taken in ons bedrijf zijn gevarieerd en brengen uitdagingen en verantwoordelijkheid met zich mee.

Wij vertrouwen op onze medewerkers en hun vaardigheden. We stellen thema’s samen aan de orde en ontwikkelen oplossingen in een open dialoog. Het geheim van het succes van ons bedrijf – het samenspel van vele vaardigheden en karakters en de inzet van de individuele medewerkers. En dat willen we in de toekomst graag zo houden.

Blum – een veelzijdige werkgever

Wij bieden nieuwe uitdagingen in een collegiale omgeving. Samenwerkingen met andere afdelingen openen dagelijks nieuwe perspectieven. We werken in het netwerkverband, stellen thema’s aan de orde en treffen elkaar daarbij persoonlijk. Al snel krijgen nieuwe medewerkers de kans om verantwoordelijkheid te nemen zonder daarbij in het diepe te worden gegooid.

Vakkennis is de hoeksteen van de platte hiërarchie in het bedrijf. Als verantwoordelijke in uw domein bent u het aanspreekpunt bij vragen van binnen- en buitenaf. Deze beproefde combinatie van respect en teamwork willen we ook in de toekomst verder toepassen!

Alle medewerkers van Blum, van part-time assistent tot directeur gaan zonder uitzondering vertrouwelijk met elkaar om. Een dergelijke relatie vermindert afstanden en remmingen en bevordert de communicatie.

Collega's begroeten elkaar in de gangen en houden de deur voor elkaar open. U kunt rekenen op de steun van elke medewerkers. Niemand verwacht dat beginnende medewerkers alles weten! Stel dezelfde vraag liever verschillende keren dan iets fout te doen uit onwetendheid.

Om deze en vele andere redenen ervaren we Blum als veelzijdige werkgever. Dergelijke kenmerken moeten worden gedeeld en ervaren! Naast deze statische opsomming van voordelen, kunt u in de volgende informatie meer indrukken over ons bedrijf opdoen:

Medewerkers van Blum

Spannend en uitdagend: de Blum-productontwikkeling

Onze experts ontwikkelen productideeën voor beslagoplossingen in serieproductie.

Blum-logistiek: Hoogwaardige beslagen aan onze klanten leveren

Onze specialisten zorgen voor een vlotte doorstroming in het internationale goederenverkeer.

Breed opleidingsaanbod voor jongeren die geïnteresseerd zijn in technologie

Het grote pluspunt: 8 stages, verschillende opleidingscentra en toegewijde instructeurs.

Hightech-productie: Complexe beslagen aan de lopende band

Zelfs de allermodernste productie-installaties vragen de inbreng van opgeleid personeel.

Testprocedé bij Blum: Controleren of de kwaliteit in orde is

We controleren de verwerking en functie van onze beslagen met talloze testprocedés.

Teamwork bij Blum

Door uitwisseling met collega's ontstaan telkens opnieuw innovatieve productideeën.

IMG2495_QU