Werk4_Aussenansicht_Fruehling_1504_007

Duurzaamheid

Al decennialang besteden wij veel aandacht aan milieubescherming

Het behoud van natuurlijke hulpbronnen voor toekomstige generaties is en blijft voor ons zeer belangrijk en tegelijk een stimulans. Wij zijn ervan overtuigd dat duurzaam ondernemen alleen mogelijk is wanneer een economische en ecologische aanpak hand in hand gaan. Zo leveren wij onze bijdrage aan een positieve maatschappelijke ontwikkeling in onze omgeving.

Bij onze dagelijkse activiteiten richten we ons op de 17 doelen voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Natiesen houden we hier rekening mee met onze blik op de toekomst.

Als wereldwijd bedrijf betekent dat voor ons het volgende:

  • Wij richten onze kernactiviteiten op het produceren van hoogwaardige producten met een lange levensduur die geschikt zijn voor de betreffende toepassing. Daarbij gaan we zuinig om met hulpbronnen en vermijden we negatieve effecten voor het ecosysteem op aarde of compenseren we eventuele negatieve effecten in het geval er geen alternatieven zijn.

  • Bij innovatie kijken we welke mogelijkheden er zijn op het gebied van duurzaamheid voor nieuwe producten, services en bedrijfsmodellen.

  • We gaan respectvol om met de mensen en organisaties in onze omgeving. We hechten veel waarde aan de gezondheid en veiligheid van onze medemens.

  • We streven naar verantwoorde groei. Ecologische en maatschappelijke duurzaamheid zijn voor ons net zo belangrijk als de financiële gezondheid van ons bedrijf. Dit passen wij ook toe in onze investeringsbeslissingen.

Wij zien ons milieu- en energiebeleid als een opdracht en verplichting tot continue evaluatie en vermindering van de impact van ons bedrijf op het milieu en op het verbruik van natuurlijke hulpbronnen, zoals bodem, lucht, energie en grondstoffen. En dat geldt al tientallen jaren.

De motivatie om bestaande zaken steeds verder te optimaliseren en open te staan voor nieuwe dingen, geldt ook voor onze productieprocessen, bescherming van het milieu en energiebesparing: “Daarom optimaliseren we onze processen continu en denken we al in de ontwikkelingsfase van onze producten na over duurzaamheid. We zetten op alle terreinen van de onderneming en ook in onze waardeketen in op actieve milieumaatregelen en energiebesparing. Het is een vastgesteld doel om een actieve bijdrage te leveren aan de doelstelling van de Verenigde Naties dat de opwarming van de aarde maximaal 1,5 graden Celsius mag zijn”, verklaart bedrijfsleider Martin Blum.

Alle maatregelen kunnen worden geplaatst onder vier doelen: de energie-efficiëntie verhogen, gebruik van fossiele brandstoffen verminderen, de CO2-uitstoot verlagen en onvermijdbare uitstoot compenseren. "Om de gedefinieerde doelen te bereiken, stellen wij alle middelen, hulpbronnen en informatie beschikbaar. Als oprichtend lid van "turn-to-zero", dat is ontstaan uit het verbond voor klimaatbescherming van Vorarlberg, hebben we ons ertoe verplicht dat de voetafdruk van het bedrijf vanaf 2025 klimaatneutraal moet zijn", vertelt bedrijfsleider Philipp Blum, en hij vult aan: "Bij het bereiken van de milieu- en energiedoelen is de inzet van elke medewerker noodzakelijk. Dat begint bij het gebruik van een mok in plaats van een plastic beker bij de koffieautomaat en gaat tot reizen met de fiets of het openbaar vervoer en afval scheiden. We zijn ons hiervan bewust en we werken hier elke dag aan.“

moving ideas for sustainability

We barsten van de kleine en grote ideeën om nog duurzamer te werken. Sommige daarvan hebben we al geïmplementeerd, andere zijn we nog aan het uitwerken voor de toekomst. Meer informatie over dit onderwerp vindt u in onze duurzaamheidsbrochure.

Klik hier voor de brochure!

ISO 14001

Het milieumanagementsysteem helpt ons sinds 1997 bij de systematische verbetering van onze inspanningen voor het milieu. De maatregelen worden continu in een milieuprogramma opgenomen en geïmplementeerd. Via audits wordt permanent gecontroleerd of de norm gerespecteerd wordt en functioneert.

ISO 50001

Blum is gecertificeerd volgens ISO 50001. Met de hulp van de concrete voorschriften van deze wereldwijd geldende norm willen we onze energiekosten en de uitstoot van broeikasgassen reduceren.

FSC™

Een FSC-certificering betekent dat alle verpakkingen, drukwerk zoals catalogi en brochures, evenals het spaanplaat in de doe-het-zelf pakketten alleen grondstoffen bevatten die zijn gemaakt van milieuvriendelijke en maatschappelijk verantwoorde bosbouw en houtindustrie.

 Een kort overzicht van alle certificaten

Werk4_Aussenansicht_Fruehling_1504_007