Blum_IMG0704

Gebruik van hulpbronnen

Innovatie, kwaliteitsnormen en verbetering zijn onze ultieme doelen. Dat geldt niet alleen voor producten en fabricageprocessen, maar ook bij het gebruik van hulpbronnen en bij toepassing van gesloten kringlopen. We houden toezicht op de totale levenscyclus van inkoop tot zo volledig mogelijk hergebruik. Bij de ontwikkeling van onze producten leggen we de basis voor efficiënt gebruik van grondstoffen. Bij onze processen letten we op effectief gebruik van hulpbronnen en proberen we de gevolgen voor het milieu zo laag mogelijk te houden.

Blum_IMG0704