Blum_IMG0704

Gebruik van hulpbronnen

Innovatie, kwaliteitsnormen en verbetering zijn onze ultieme doelen. Dat geldt niet alleen voor producten en fabricageprocessen, maar ook bij het gebruik van hulpbronnen en bij toepassing van gesloten kringlopen. We houden toezicht op de totale levenscyclus van inkoop tot zo volledig mogelijk hergebruik. Bij de ontwikkeling van onze producten leggen we de basis voor efficiënt gebruik van grondstoffen. Bij onze processen letten we op effectief gebruik van hulpbronnen en proberen we de gevolgen voor het milieu zo laag mogelijk te houden.

Op EU-niveau is er sinds 2019 de ‘Europese Green Deal’ met het doel de circulaire economie in te voeren. Ook wij dragen ons steentje bij en implementeren al tientallen jaren gesloten kringlopen via verschillende maatregelen.

Stroom uit waterkracht in alle fabrieken in Vorarlberg

Sinds 2018 is al onze stroom voor alle acht fabrieken afkomstig van Oostenrijkse waterkrachtcentrales. Als bedrijf hebben we bewust gekozen voor deze vorm van waterkracht omdat hierbij de CO2-belasting per kWh hier vier keer zo laag is dan bij onze vroegere geleverde stroom. Door de transitie konden we de totale CO2-voetafdruk van het bedrijf met meer dan 40% verminderen: dat komt overeen met 15.000 vluchten van Wenen naar New York of een rit van 95 miljoen kilometer met een middelgrote auto. We hebben al vroeg gekozen voor dit type stroomlevering.

Warmtedistributie om te verwarmen in Dornbirn

Sinds het begin van 2020 is de energie die we gebruiken voor fabriek 7 en 8 in Dornbirn afkomstig van een aansluiting op het warmtedistributienet (stadsverwarming) in de buurt. Dankzij de warmtewisselaar hebben we geen fossiele brandstoffen meer nodig. In tegendeel: bij warmteoverschot kan de warmte worden geleverd aan het net en beschikbaar worden gesteld aan andere gebruikers. Hierdoor besparen we 160 ton CO2, wat overeenkomt met een jaarverbruik van meer dan 25 huishoudens.

Warmteterugwinning bij productie

Al enkele jaren gebruiken we warmteterugwinning voor onze ventilatiesystemen, waarvan al 95% is voorzien van dergelijke voorzieningen. Wij optimaliseren ook voortdurend het gebruik van restwarmte die afkomstig is van persluchtproductie. Hierdoor besparen we 15.200 megawattuur aan energie. Dit levert in totaal een besparing van 2,26 miljoen m³ aardgas op, wat overeenkomt met het gasverbruik voor verwarming van 1.614 eengezinswoningen. Daarnaast leveren we 430 MWh aan het warmtedistributienet.

Gesloten zinkkringloop

We gebruiken zink voor de fabricage van onderdelen voor onze producten. Het proces voor primaire zinkproductie is energie- en CO2-intensief en daarom hebben we een hulpbronefficiënte kringloop ontwikkeld: de spuitzink die verloren gaat bij het spuitgieten, leiden we direct terug naar de machines of we smelten deze intern in de hersmeltovens. Hiervan maken we weer nieuw basismateriaal en zo voegen we gemiddeld 85% van het afvalmateriaal weer toe aan het proces. Naast de minimale belasting van hulpbronnen heeft de interne recycling het voordeel dat het zinkafval niet hoeft te worden getransporteerd en sneller weer beschikbaar is. Het resterende materiaal, ongeveer 70 ton per jaar, kunnen we door de vervuiling niet zelf recyclen. Dit wordt verwerkt door onze recyclingpartner en leverancier, die met de strengste milieunormen weer hoogwaardig zink maakt uit ons zinkafval. Daar halen wij ook onze grondstoffen vandaan. Door interne duurzaamheid en samenwerking met externe partners ontstaat zo een gesloten zinkkringloop.

Blum_IMG0704