Privacybeleid - verklaring met betrekking tot gegevensbescherming

Stand 18 sep. 2023

De bescherming en veiligheid van uw persoonlijke informatie zijn belangrijk voor ons. De verklaringen in dit privacybeleid geven u een overzicht van hoe en waarom geregistreerde gegevens door ons worden gebruikt tijdens het gebruik van onze website. We zijn toegewijd aan privacy en voldoen aan de wetgeving inzake gegevensbescherming (wetgeving inzake gegevensbescherming - DSG, basisverordening inzake gegevensbescherming, TKG). Meer informatie over ons bedrijf vindt u in ons Impressum.

Door gebruik van onze website gaat u akkoord met de volgende voorwaarden van onze privacyverklaring:

 

A. Persoonsgegevens

 

Persoonsgegevens zijn gegevens die ons in staat stellen om u te identificeren. Deze omvatten naam, e-mailadres, adres, telefoonnummer. Persoonsgegevens worden alleen door ons verzameld in de volgende toepassingen en alleen geregistreerd en verwerkt en als u al eerder uitdrukkelijk toestemming daarvoor hebt gegeven en deze gegevens zelf en direct hebt ingevuld voor gebruik van onze services:

Toepassingen Doel van de gegevensverwerking
Contactformulier voor vragen over producten en services Contact opnemen met onze verkoops- of marketingmedewerkers
Contactformulier voor de pers Het versturen van persberichten en informatiemateriaal
Abonnement op onze nieuwsbrief (Blum-NEWS) of persberichten Het verzenden van informatiemateriaal over onze producten, services en het bedrijf
Contactformulier voor het bestellen van een catalogus Het toesturen van informatiemateriaal
Contactformulier voor aanbestedingsdocumenten Het verzenden van aanbestedingsdocumenten voor aanbestedingen voor architecten
Contactformulier voor vragen over REVEGO Contact opnemen met onze verkoops- of marketingmedewerkers

In een dergelijk geval wordt u, voor het versturen van de gegevens, geïnformeerd over de aard van de verzamelde gegevens en het doel van de verwerking en gevraagd om een toestemmingsverklaring die op elk gewenst moment weer kan worden ingetrokken.

De op onze website verzamelde persoonsgegevens worden alleen doorgegeven aan onze gelieerde ondernemingen en bedrijfspartners wanneer dit voor het doel van de gegevensverwerking nodig is en u uw toestemming heeft gegeven.

 

B. Overige gegevens

Behalve de in punt A bedoelde gegevens worden geen persoonsgegevens door ons verzameld. Voor een betere bruikbaarheid en weergave van onze services wordt alleen algemene informatie over uw eindapparaat geregistreerd; het gaat hierbij om uw schermresolutie, uw besturingssysteem en versie, uw browser. De cookies en sociale plugins die we gebruiken staan uitgebreider in ons Cookie Policy beschreven.

 

C. Informatie over gegevensbeveiliging

Wij beveiligen onze website en andere systemen door middel van technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging of verspreiding van de opgeslagen gegevens door onbevoegde personen. Ondanks regelmatige controles is een volledige bescherming tegen alle vormen van gevaar niet mogelijk.

 

D. Links naar andere aanbieders

Onze websites bevatten aanvullende informatie van andere aanbieders. De gekoppelde inhoud wordt door derden verschaft en we hebben hier geen invloed op. Onze aansprakelijkheid voor de gekoppelde inhoud is uitgesloten. Deze privacyverklaring geldt niet voor gelinkte websites, platforms.

 

E. Opheldering, correctie, verwijdering

Als het niet duidelijk voor u is welke van uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt, kunt u om opheldering in verband hiermee vragen, eventuele fouten corrigeren of uw persoonsgegevens door ons laten verwijderen. Tot slot heeft u, afhankelijk van de omstandigheden, het recht om de verwerking en overdracht van de gegevens (overdraagbaarheid van de gegevens) te beperken. Stuur uw verzoek naar .

 

F. Vragen, suggesties, opmerkingen

Als u vragen, suggesties of opmerkingen heeft over dit privacybeleid, neem dan contact met ons op via .

 

G. Wijzigingen in het privacybeleid

Als ons privacybeleid wordt gewijzigd, wordt de gewijzigde, actuele versie hier gepubliceerd met een bijgewerkte versiedatum.