LBX0212_DT_FRD_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

Kwaliteitsbeleid

We willen de kwaliteit van onze producten en dienstverleningen verbeteren door onze processen voortdurend verder te ontwikkelen. Op die manier willen we het voortbestaan van ons bedrijf op de lange termijn veiligstellen.

Klantgerichtheid

Met onze producten, dienstverleningen en processen proberen we waarde en voordeel voor onze klanten te creëren. Daarbij proberen we onze klanten en partners te enthousiasmeren voor onze prestatie-, innovatie- en kwaliteitsvoorstellingen en samen verder te groeien.

Innovatie

Onze innovaties moeten ontstaan door een actief en persoonlijk overleg over de behoeften van onze klanten. Dit geldt evenzeer voor onze producten, dienstverleningen en processen. De hieruit ontstane kennis en de opgedane ervaringen vormen de basis voor onze kwaliteit, en dat een meubelleven lang. ​

Continue verbetering

Wij worden gedreven door de wens het bestaande steeds verder te optimaliseren en grenzen in vraag te stellen. Open feedback van onze klanten en partners vormt de basis voor een voortdurende verbetering van onze processen, en daardoor onze resultaten. ​

Personeelsgerichtheid

Het succes van onze onderneming wordt voor een groot stuk mee bepaald door de identificatie en inzet van onze medewerkers. Een klimaat van wederzijds vertrouwen en open dialoog helpt ons onze vaardigheden zo goed mogelijk verder te ontwikkelen. Iedere medewerker levert door zijn gedrag een bijdrage aan de Blum-kwaliteit en dient oog te hebben voor deze kwaliteit. ​

LBX0212_DT_FRD_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1