Blum Ansicht BE13 Werk 2 in Höchst

Compliance w Blum

Zagwarantowanie istnienia naszego przedsiębiorstwa w perspektywie długofalowej z myślą o naszych pracownikach oznacza dla nas również etyczne postępowanie zgodnie z przepisami prawa.

Kodeks postępowania

W naszym Kodeksie Postępowania Blum zebraliśmy zasady, którymi się kierujemy. Jest on wiążący, obowiązuje wszystkich pracowników Blum i wymaga od nas do uczciwej postawy pod względem prawnym oraz etycznym.

Nasze współdziałanie, uczciwość i niezawodność stanowią fundament naszego wspólnego sukcesu.

Kodeks postępowania - Code of Conduct

Kodeks Postępowania Dostawców

W oparciu o Kodeks Postępowania Dostawców definiujemy wymagania w zakresie praw człowieka i ochrony środowiska wobec naszych partnerów w uzupełnieniu do naszego Kodeksu Postępowania i zwłaszcza w odniesieniu do łańcucha dostaw naszych produktów i usług. Są one zgodne z wartościami wyznawanymi przez nas samych.

Blum Ansicht BE13 Werk 2 in Höchst