collage_machinedirective

SERVO-DRIVE

Pokyny ke směrnici o strojích

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES o strojních zařízeních

Pohonné jednotky SERVO-DRIVE, které slouží pro otvírání / zavírání dvířek, výklopů a výsuvů, podléhají ustanovením směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES o strojních zařízeních.

Z hlediska příručky ke směrnici o strojních zařízeních (vydání 2.2) představují pohonné servo jednotky Blum kompletní strojní zařízení.

Jsou-li pohonné jednotky SERVO-DRIVE v nábytku instalovány ve smyslu aktuálních standardů a definicí společnosti Blum (Katalog Blum, návody k montáži a obsluze), jsou tak veškeré požadavky

směrnice o strojních zařízeních splněny a zajištěny prohlášením o shodě Blum.

V případě, že se bude nábytek odchylovat od definicí, specifikovaných společností Blum, musí konformitu (shodu) potvrdit subjekt, který nábytek uvádí do provozu.

 

Upozornění: Směrnice o strojních zařízeních platí pro uvádění nábytku do provozu na území evropského ekonomického prostoru + Švýcarska + Turecka + Severní Makedonie.

Požadavky jiných zemí jsou zajištěny na základě certifikátů.

collage_machinedirective