Blum_IMG2501

Prohlášení o shodě

pro EU & UK

Na této stránce naleznete veškerá prohlášení o shodě, týkající se našich výrobků, která jsou k dispozici pro země EU, a rovněž pro Spojené království UKCA.

ES prohlášení o shodě

ES prohlášení o shodě potvrzují, že veškeré uvedené výrobky splňují zásadní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost ze strany všech relevantních směrnic EU. U daných výrobků představují prohlášení o shodě základ pro jejich označení CE.

Prohlášení o shodě UKCA

Prohlášení o shodě UKCA potvrzují, že veškeré uvedené výrobky splňují zásadní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost ze strany všech relevantních právních nařízení Spojeného království. U daných výrobků představují prohlášení o shodě základ pro jejich označení UKCA.

Blum_IMG2501