IMG0893_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

Nařízení REACH

Povinnost informovat ve smyslu článku 33 Nařízení REACH

Evropská agentura pro chemické látky ECHA (European CHemicals Agency) přijala dne 27.06.2018 na seznam kandidátních nebezpečných chemikálií SVHC („Candidate List of Substances of Very High Concern for Authorisation“), tedy látek, vzbuzujících mimořádné obavy, podléhajících povolení, olovo.

Ve smyslu článku 33 ukládá Nařízení REACH dodavatelům povinnost, aby okamžitě a bez vyzvání poskytli svým zákazníkům či odběratelům informace, pokud některý z jeho výrobků obsahuje látku, uvedenou na Kandidátském seznamu, v koncentraci 0,1 hm. %.

Olovo slouží pro dokonalejší obrobitelnost a je obsaženo zejména také v soustružených součástech, které jsou implementovány ve výrobcích společnosti Blum.

Dosud není možné předvídat, kdy bude olovo zahrnuto do seznamu chemických látek v příloze XIV Nařízení REACH a kdy tudíž bude podléhat povolení pro určitá použití.

Již vyvíjíme úsilí nalézt a následně využívat namísto olova náhradní materiály.

Žádáme Vás, abyste tyto informace poskytli rovněž svým zákazníkům.

V případě jakýchkoli dalších dotazů, týkajících se realizace Nařízení REACH, jsme Vám kdykoli ochotně k dispozici.

IMG0893_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1