Právní pokyny

O společnosti, ochrana dat, autorská práva

O společnosti

Jméno & kontaktní údaje dodavatele

Julius Blum GmbH

Industriestrasse 1

6973 Höchst, Rakousko

Telefon: +43 5578 705-0

Fax: +43 5578 705-44

E-mail: info@blum.com

Číslo registrace firmy v obchodním rejstříku a rejstříkový soud

FN 62067a, Zemský soud Feldkirch

Daňové identifikační číslo

ATU 35695903

Předmět podnikání:

Vývoj, výroba a prodej funkčního nábytkového kování a pomůcek pro zpracování pro průmyslovou i řemeslnou výrobu kuchyní a nábytku.

Prohlášení o ochraně dat

I.

Toto prohlášení platí vůči veškerým níže uvedeným firmám, které se krátce nazývají skupina společností Blum.

Skupina společností Blum vyrábí a po celém světě zajišťuje prodej svých výrobků na nejvyšší technické a kvalitativní úrovni. Snahou firmy je poskytovat svým zákazníkům vynikající servisní služby zcela ve smyslu jejich požadavků.

Využití webových stránek skupiny společností Blum je v zásadě možné bez registrace. V případě nutnosti registrovat Vaše osobní data tato využijeme pouze s Vaším souhlasem. Se sdělenými osobními a osob se týkajícími údaji se zachází přísně důvěrně ve smyslu ustanovení rakouského zákona o ochraně dat ve vždy příslušném platném znění.

Žádáme Vás, abyste si pozorně přečetli následující informace, týkající se ochrany dat. Uživatel se na základě vyvolání a/nebo využití informací, služeb, spojení prostřednictvím odkazů, funkcí, aplikací nebo programů této webové stránky podřizuje následujícím podmínkám:

II.

Uvedením registračních údajů uživatel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tato data byla uložena a zpracována za účelem provozování webové stránky, za účelem zachování vzájemného zákaznického poměru, a rovněž za účelem optimalizace poskytovaného obsahu ve smyslu osobních zájmů uživatele. Uživatel výslovně souhlasí s tím, že tato osobní data budou smět být využívána uvnitř celé skupiny společností Blum, a rovněž ze strany autorizovaných zastoupení, zástupců a distribučních partnerů této celé skupiny. Uživatel navíc výslovně souhlasí s tím, že tato data smí být za účelem provozování webové stránky, za účelem zachování vzájemného zákaznického poměru, a rovněž za účelem optimalizace poskytovaného obsahu ve smyslu osobních zájmů uživatele předávána dále za hranicemi Evropské unie. Skupina společností Blum zaručuje, že nebude realizovat ani prodej, výměnu osobních dat, ani že nedojde k jejich ztrátě či jakémukoli předání nebo zpřístupnění třetím osobám. Výjimku představuje poskytnutí údajů třetím osobám výlučně v případě plnění zákonných požadavků, prosazování nebo aplikace ustanovení naší uživatelské dohody, nebo v případě nutnosti výkonu ochrany práv, majetku nebo bezpečnosti Blum Online, našich uživatelů nebo třetích osob.

Pro optimalizaci zákaznického servisu se analyzuje chování uživatelů, a to i neregistrovaných, na webové stránce, čímž uživatel může díky zdokonalování funkcí prohlížeče využívat pro svůj účel optimalizovaný obsah. Díky analýze chování uživatelů při aplikaci stránek mají být ku prospěchu uživatele optimalizovány struktura, design i layout. Firma Blum je pro tento účel oprávněna shromažďovat níže uvedené údaje, a to kdykoli budete webovou stránku využívat i jakožto neregistrovaný uživatel. Náš webový server si o Vás automaticky vyzvedne následující informace: Váš ISP, Vaše IP adresa, typ a verze Vašeho webového prohlížeče, Vaše rozlišení a počet indikovaných barev, Váš operační systém a URL, jež využíváte pro přístup na stránky firmy Blum.

Uživatel výslovně uděluje svůj souhlas s uložením a zpracováním jeho osobních dat za účelem analýzy chování uživatele, za účelem správy domovské stránky, za účelem obchodního využití produktů a servisních služeb firmy Blum, ve smyslu výše uvedených ustanovení, a rovněž za účelem vypracování profilu uživatele.

Veškerá uložená a zpracovaná osobní data jsou chráněna proti neautorizovanému přístupu. Uživatel je kdykoli oprávněn požadovat informaci o jeho uživatelském profilu, jeho se týkajících osobních údajích, a rovněž požadovat jejich opravu nebo výmaz. Obracejte se na

privacy@blum.com

Tato webová stránka je kontrolována, provozována a spravována skupinou podniků Blum přímo z Rakouska. Skupina společností Blum nepřejímá žádnou záruku a neručí za to, že prohlášení o ochraně dat na této webové stránce vyhovuje právním požadavkům mimo hranice Rakouska. V případě zasílání personálních informací a osobních dat jedné ze společností Blum se sídlem mimo hranice Rakouska, a v případě, že vůči této společnosti Blum je aplikováno jiné právo o ochraně dat, bude uplatněno toto právo. Navštívíte-li tuto webovou stránku z jiné země nežli z Rakouska, ponesete zodpovědnost za dodržení všech místních právních předpisů. Toto prohlášení o ochraně dat a jeho použití podléhají rakouskému právu, s výjimkou ustanovení mezinárodního práva soukromého. Místo soudu je soud, věcně příslušný městu Höchst/Rakousko. Tato dohoda platí ve vztahu k níže uvedeným firmám (skupiny společností Blum):

Julius Blum GmbH, Rakousko, včetně kanceláří pro obchodní styk a zastoupení.

Blum Inc., USA

Blum UK, Velká Británie

Blum Canada Ltd., Kanada

Blum France S.A.R.L., Francie

Blum Svenska AB, Švédsko

Blum s.r.o., Česká republika

Blum Polska Sp.z o.o., Polsko

Blum GmbH, Německo

Blum OOO, Rusko

Blum Australia Pty Ltd., Austrálie

Blum S.E.A. (Blum Jihovýchodní Asie) Pty Ltd., Singapur

Blum Hungaria Kft., Maďarsko

Blum Romania S.R.L., Rumunsko

Blum do Brasil, Ind. e Commercio de Ferragens Ltda., Brazílie

Blum Furniture Fittings (Shanghai) Co., Ltd., Čína

Blum Mexico Herrajes para Muebles S.de R.L. de C.V., Mexiko

Blum Ukraine TOV, Ukrajina

Blum Furniture Hardware Hongkong Limited, Hongkong

Blum TR Mobilya Limited Sirketi, Turecko

Blum New Zealand Limited, Nový Zéland

Blum Afrique du Nord S.A.R.L., Tunisko

Luso Blum – Ferragens para Moveis, Unipessoal Lda, Portugalsko

Blum Vietnam Co., Ltd., Vietnam

Blum India Private Ltd., Indie

Blum Central Asia TOO, Kazachstán

Stav: Říjen 2016

Omezení/vyloučení odpovědnosti

všech firem skupiny společností Blum

Toto ujednání platí vůči veškerým níže uvedeným firmám, které se krátce nazývají skupina společností Blum.

Uživatel se na základě vyvolávání a/nebo užívání informací, služeb, spojení prostřednictvím odkazů, funkcí, aplikací nebo programů této webové stránky podřizuje následujícím podmínkám:

Žádná nabídka

Obsah webových stránek slouží výlučně pro informaci zákazníkům a nemá být chápán ani jako nabídka, ani doporučení k realizaci koupě. Poskytované informace nezakládají pro firmy skupiny společností Blum žádný právní závazek vůči uživatelům ani třetím osobám.

Aplikace této webové stránky smí být realizována výlučně za účelem vytvoření kontaktu k firmám skupiny společností Blum pro navázání zákaznického vztahu nebo pro péči o jednotlivého stávajícího zákazníka, či za účelem informovat o jednotlivých specifických produktech ke vnitropodnikovému využití.

Vyloučení ručení

Informace a obsah, poskytované a zveřejňované na této webové stránce, jsou nezávazné. Zatímco firmy skupiny společností Blum a jejich autorizovaní/-á zástupci/zastoupení a distribuční partneři vyvíjejí patřičné úsilí reprodukovat a poskytovat na této webové stránce bezchybné a aktuální informace, není zcela možné vyloučit chyby v obsahu, informacích i technické dokumentaci. Tato webová stránka nemůže zejména v konkrétním případě nahradit osobní konzultaci.

Firmy skupiny společností Blum tudíž neručí za jakékoli škody, jmenovitě za přímé nebo nepřímé škody, škody ze závad nebo v důsledku závad produktu, za ztráty nebo náklady, vzniklé v důsledku jakýchkoli chybných údajů, zejména v důsledku chybných údajů ve všeobecných informacích, obsahu nebo technické dokumentaci, leda, že by tyto chyby byly způsobeny záměrně nebo z hrubé nedbalosti. Prokázání záměru nebo hrubé nedbalosti je povinností uživatele.

Firmy skupiny společností Blum rovněž tak neručí za jakékoli škody, jmenovitě za škody bezprostřední nebo nepřímé, škody ze závad nebo v důsledku závad, za ztráty nebo náklady, vzniklé z důvodu aplikovaných software nebo hardware, a rovněž z důvodu virů, červů apod., nebudou-li prokázány záměr nebo hrubá nedbalost. Prokázání záměru nebo hrubé nedbalosti je povinností uživatele.

Podniky skupiny Blum upozorňují účastníky na to, že na základě současného stavu techniky není zajištění komplexní ochrany dat pro přenos dat ve veřejných sítích, zejména v internetu, možné. Účastník ví, že třetí osoby jsou za určitých okolností technicky schopny zasahovat do bezpečnosti sítě a poskytovaná data kontrolovat.

Odkazy / dostupnost

Pro odkazy nepřejímají firmy skupiny společností Blum žádné ručení za obsah webových stránek nebo vyhledávačů URL jiných provozovatelů, propojených s touto webovou stránkou. Firma Blum rovněž tak neručí za trvalou celkovou dostupnost nebo plnou funkčnost odkazů a spojení k webovým stránkám nebo vyhledávačům URL jiných provozovatelů. Firma Blum neručí za trvalou dostupnost webové stránky nebo jejích dílčích oblastí. Dále se neručí za technické poruchy, výpadky serveru, poruchy nebo výpadky telekomunikačních spojení, a rovněž za podobné poruchy a výpadky, které mohou vést k celkové nedisponibilnosti webové stránky komplexně nebo jednotlivých dílčích oblastí, či ke zkreslení dat.

Přístup na webovou stránku si uživatelé zajišťují prostřednictvím vlastních technických přístrojů na vlastní náklady.

Autorská práva

Veškerý obsah webové stránky, a rovněž webová stránka jakožto celek, podléhají ochraně autorských práv. Autor je buď společnost Julius Blum GmbH nebo ve zdrojích uvedená fyzická či právnická osoba.

Reprodukce, rozmnožování nebo zveřejňování údajů, uvedených na webové stránce, nejsou přípustné.

Uživatel se zavazuje zajistit, aby nedošlo ke vzniku škod ani nedošlo k podání žaloby na straně veškerých firem skupiny společností Blum ve vztahu k nárokům třetích osob v důsledku užívání webové stránky.

Tato webová stránka je kontrolována, provozována a spravována skupinou podniků Blum přímo z Rakouska. Skupina společností Blum nepřejímá žádnou záruku a neručí za to, že prohlášení o ochraně dat na této webové stránce vyhovuje právním požadavkům mimo hranice Rakouska. V případě zasílání personálních informací a osobních dat jedné ze společností Blum se sídlem mimo hranice Rakouska, a v případě, že vůči této společnosti Blum je aplikováno jiné právo o ochraně dat, bude uplatněno toto právo. Navštívíte-li tuto webovou stránku z jiné země nežli z Rakouska, ponesete zodpovědnost za dodržení všech místních právních předpisů. Toto prohlášení o ochraně dat a jeho použití podléhají rakouskému právu, s výjimkou ustanovení mezinárodního práva soukromého. Místo soudu je soud, věcně příslušný městu Höchst/Rakousko.

V případě, že jedno z ustanovení poruší kogentní právo nebo bude neúčinné, nepovede to k neúčinnosti celkového ujednání. V ostatním zůstává zbývající obsah dohody nedotčen a namísto neplatného ustanovení platí takové účinné, které je ustanovení neplatnému nejbližší z hlediska smyslového i ekonomického významu.

Julius Blum GmbH, Rakousko, včetně kanceláří pro obchodní styk a zastoupení.

Blum Inc., USA

Blum UK, Velká Británie

Blum Canada Ltd., Kanada

Blum France S.A.R.L., Francie

Blum Svenska AB, Švédsko

Blum s.r.o., Česká republika

Blum Polska Sp.z o.o., Polsko

Blum GmbH, Německo

Blum OOO, Rusko

Blum Australia Pty Ltd., Austrálie

Blum S.E.A. (Blum Jihovýchodní Asie) Pty Ltd., Singapur

Blum Hungaria Kft., Maďarsko

Blum Romania S.R.L., Rumunsko

Blum do Brasil, Ind. e Commercio de Ferragens Ltda., Brazílie

Blum Furniture Fittings (Shanghai) Co., Ltd., Čína

Blum Mexico Herrajes para Muebles S.de R.L. de C.V., Mexiko

Blum Ukraine TOV, Ukrajina

Blum Furniture Hardware Hongkong Limited, Hongkong

Blum TR Mobilya Limited Sirketi, Turecko

Blum New Zealand Limited, Nový Zéland

Blum Afrique du Nord S.A.R.L., Tunisko

Luso Blum – Ferragens para Moveis, Unipessoal Lda, Portugalsko

Blum Vietnam Co., Ltd., Vietnam

Blum India Private Ltd., Indie

Blum Central Asia TOO, Kazachstán

Stav: Říjen 2016

Zpět na úvodní stránku...
More...
Czech Republic (Czechia)
 
Načítání výsledku vyhledavače...
Seznam http adres

Top of Page