Firma Blum: Úspěšný růst v ekonomickém roce 2013/2014

Ekonomický rok 2013/2014

Rakouský výrobce kování zaznamenal nárůst obratu.

Höchst, Rakousko, 10. července 2014

Inovace v oblasti výroby, dobrý vývoj nejdůležitějších trhů, a rovněž investice na regionální a mezinárodní úrovni, měly v rámci skupin společností Blum pozitivní dopad na ekonomický a obchodní rok 2013/2014. Rodinná firma se těší nárůstu obratu, který představuje ve srovnání s předchozím rokem 9,4 %.

Inovace v oblasti výroby, dobrý vývoj nejdůležitějších trhů, a rovněž investice na regionální a mezinárodní úrovni, měly v rámci skupin společností Blum pozitivní dopad na ekonomický a obchodní rok 2013/2014. Rodinná firma se těší nárůstu obratu, který představuje ve srovnání s předchozím rokem 9,4 %.

Společnost Blum hrdě hodnotí právě zakončený úspěšný obchodní rok 2013/2014 (1. červenec až 30. červen): Rodinná firma se sídlem Höchstu (Rakousko), která se proslavila svými nadmíru inovativními výrobky, která zaujímá velmi významnou pozici na mezinárodních trzích a která se pyšní angažovaným týmem zaměstnanců, zvýšila svůj obrat ve srovnání s minulým rokem o 9,4 % na 1.440 mil. EUR. 49 % obratu jsme dosáhli v zemích EU, 14 % v USA.

Pozitivní vývoj regionálních trhů

Důvod, proč byl uplynulý ekonomický rok 2013/2014 takto dobrý, spočívá podle jednatele společnosti pana Gerharda E. Blum v pozitivním rozvoji celé řady důležitých regionálních trhů, jako například v USA, dále v zemích asijsko-pacifického (hospodářského) společenství, a rovněž ve Východní Evropě. Obrat k lepšímu již nastal také v Západní Evropě, která v minulých letech utrpěla ztráty v důsledku finanční krize – tato odbytiště jsou však nyní již na dobré cestě.

Dobrý zaměstnanec jako nejlepší fundament

Základní kámen úspěchů skupiny společností Blum představují odjakživa dobří, aktivní a vysoce angažovaní zaměstnanci. V celém světě jich má společnost v průměru 6.187 – to znamená o 439 spolupracovníků víc, nežli v předchozím roce. Dne 1. září 2014 zahájilo své technické vzdělávání u firmy Blum Rakousko 76 nových učňů. Celkem tak probíhá od začátku září v rámci skupiny společností Blum výuka pro 279 učňů, 14 z nich v USA.

Investice v ekonomickém roce 2013/2014

Realizované investice skupiny společností Blum představují 156 mil. EUR. V Rakousku jsme v červenci (2013) rozšířili výstavbu Závodu 7 v Dornbirnu, do nových prostor jsme se již nastěhovali a jsme zde zabydleni. V centrále společnosti Blum při Závodu 2 v Höchstu proběhlo rozšíření prostor pro administrativní oddělení. V Dornbirnu koupila firma Blum pozemek pro výstavbu nového závodu. V Závodě 4 v Bregenzi plánujeme začít v tomto roce stavět, protože potřebujeme zvýšit výrobní potenciál a rozšířit kapacitu skladištních hal.

Investice v rámci společností Blum na mezinárodní úrovni:

Také v Polsku jsme realizovali rozšíření výstavby, a získali tak nové výrobní plochy a další plochy pro středisko logistiky. Také v Rusku Blum staví další skladištní plochy a kancelářské prostory. Firma Blum Mexiko otevřela v uplynulém ekonomickém roce nové středisko, kde jsme rovněž tak navýšili kapacitu kancelářských a skladištních ploch.

Nové výrobky a služby

Při vývoji nových výrobků a služeb si společnost v průběhu ekonomického roku 2013/2014 důsledně udržovala své strategické nasměrování. Díky tomu se například těší stále rostoucí poptávce náš nový Box systém LEGRABOX, který také bude obohacen o funkci TIP-ON BLUMOTION pro bezúchytková čela. Výborné řešení firmy Blum představuje nový elektrický způsob otvírání SERVO-DRIVE flex pro vestavné bezúchytkové lednice/chladicí a mrazicí boxy, a rovněž myčky nádobí. Nabídku služeb společnosti, jejíž těžiště tvoří uplatnění našich výrobků na trhu a logistika, neustále zdokonalujeme a rozšiřujeme. Intenzita a význam inovací společnosti se v právě uplynulém ekonomickém roce 2013/2014 rovněž projevily: byly nám přiděleny 52 patenty. Vlastníme celkem již cca 1.200 ochranných práv. V klasifikaci vynálezů zaujímá firma Blum v rámci celého Rakouska druhé místo.

Pan Herbert Blum opustil oblast strategických a operativních postupů.

Pan Herbert Blum aktivně pracoval pro společnost Julius Blum GmbH více než 35 let. Ke dni 1. července 2014 složil funkci jednatele firmy. Příslušné systematické přípravy na tento krok trvaly již několik posledních let. Pan Herbert Blum nadále aktivně pokračuje v činnosti jakožto jednatel správní společnosti Blum Verwaltung GmbH (která je vlastníkem společnosti Julius Blum GmbH) a tudíž je nepostradatelným členem skupiny, která přijímá veškerá důležitá strategická rozhodnutí. Strategické a operativní postupy nadále řídí tým všech vedoucích pracovníků společnosti Julius Blum GmbH. Jedním z členů tohoto týmu je již po dlouhou dobu pan Philipp Blum. Oficiálním členem grémia se stal 1. července 2014 pan Martin Blum.

Čísla, data, fakta ke dni 30.06.2014

  • Obrat celosvětově: Obrat celosvětově: 1.440 mlrd. EUR (+ 9,4% oproti předchozímu roku)
  • Struktura obratu: EU 49%, USA 14%, ostatní trhy 37%
  • Zaměstnanci celosvětově (ke dni 30.06.2014): 6.357 zaměstnanců (+ 453 oproti předchozímu roku)
  • Zaměstnanci ve Vorarlbergu (ke dni 30.06.2014): 4.847 zaměstnanců (+ 374 oproti předchozímu roku)6 357 (+ +453 oproti předchozímu roku) 4 847 (zaměstnanců (+374 oproti předchozímu roku)
  • Učni (od září 2014) ve skupině: 279 (z toho 14 u Blum USA); 76 nových učňů od 1. září 2014 u Blum ve Vorarlbergu
  • Investice: 156 mil. EUR (z toho 143 mil. EUR ve Vorarlbergu)

Vaši kontaktní partneři

Zpět na úvodní stránku...
More...
Czech Republic (Czechia)
 
Načítání výsledku vyhledavače...
Seznam http adres

Top of Page