IMG0895_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

Teave lõpptarbijatele

Patareisid ja akusid ei tohi nende kasutusaja lõppedes ära visata koos olmejäätmetega. Küsi oma kohalikult omavalitsuselt, kuidas peaksid toimima. Blumi kasutatavad patareid ja akud on kooskõlas patareidirektiivi 2006/66/EÜ nõuetega.

Patareid ja akud kogutakse eraldi, et neid ja nende koostematerjale saaks ringlusse võtta. Seda selleks, et neis sisalduda võivad ohtlikud materjalid ei saaks kõrvaldamisel kahjustada keskkonda ega tervist. Täpsema teabe saamiseks patareide ja akude eemaldamise kohta tutvu lammutusjuhistega. Patareide ja akude äraandmiseks on sinu piirkonnas olemas tasuta kogumispunktid.

Patareide ja akude kõrvalamisel väldi kontaktpindade lühistamist.

Patareidirektiiv 2006/66/EÜ

Patareidirektiivi kohaselt vastutab patareide või akude tootja/importija ka nende kõrvaldamise eest ja peab end nõuetekohaselt registreerima. Blum täidab seda kohustust. Teave ametliku registreerimise kohta sinu riigi pädevas ametiasutuses on järgmine.

Patareide ja akude kõrvaldamise registreerimisnumber: PRO180067

IMG0895_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1