Blum_Containerstapler_Werk7

Transport ja liikuvus

Euroopa Keskkonnaameti andmetel on maanteetransportsuuruselt teine CO2 heitmete põhjustaja (ligikaudu 28%). Transpordi ja logistika osakond on aastaid töötanud selle nimel, et meie tooteid veetaks keskkonnasõbralikult raudteel: transpordime oma tooteid enam kui 125 riiki võimalikult keskkonnasäästlikult, et minimeerida oma süsinikujalajälge.

Toodete raudteevedu üle maailma

Tehase nr 7 juures Dornbirnis on meil oma haruraudteed, mis on ühendatud Wolfurtis asuva terminaliga, samuti rakendame raudtee ringlahendusi, et tühje konteinereid ei veetaks tagasi. Nii jõuab meie furnituur klientideni kõikjal maailmas ressursisäästlikult.

Igal nädalal liigub 8 rongikoosseisu edasi-tagasi Dornbirni ja Wolfurti vahel tihedas koostöös Austria riikliku raudtee-ettevõttega. Seega liigub umbes 5300 konteinerit maantee asemel mööda raudteed. Ainuüksi see meede vähendab liikluskoormust teedel umbes 7000 reisi võrra ja aitab vähendada CO2 heitmeid 138 tonni võrra aastas.

Tänu kõikidele transpordi- ja logistikaalastele meetmetele oleme suutnud vähendada kogu oma Austria transpordivõrgu CO2 heitmeid 28% võrra (raudteelahendused annavad sellest poole), hoides seeläbi ära 12 097 tonni CO2 sattumise atmosfääri.

Pool meie veokipargist on juba süsinikuneutraalne

Umbes pooled meie 13 veokist, mis sõidavad meie 8 tehase vahel Vorarlbergis ning veavad muu hulgas komponente ja valmistooteid, kasutavad Vorarlbergis toodetud biogaasi. Võrreldes tavapäraste diiselveokitega oleme suutnud vähendada tahmaosakeste heidet enam kui 90% ning lämmastikoksiidi teket umbes 30% võrra. Gaasitoitel veokid on ka vaiksemad ja mootor töötab ühtlasemalt. Biogaasi veokite jaoks saame kohalikelt partneritelt.

Liikumislahendused töötajatele

Ergutame oma töötajaid jätma auto koju ja tulema tööle rongiga, bussiga, jalgrattaga või isegi jalgsi, või kui auto on ainus võimalus, siis rakendama sõidujagamist. Eesmärk on lähiaastatel suurendada selliste töötajate osakaalu veidi vähem kui 40%-lt umbes 60%-ni ning seeläbi toetada inimeste tervist ja keskkonda. Selleks analüüsime pidevalt oma töötajate liikumist ning teeme tihedat koostööd transpordiettevõtete ja kohalike omavalitsustega. Ettevõte pakub tehaste vahel liikumiseks jalgrattaid ning kolmandik meie autodest on juba elektrilised.

Keskkonnasäästlikud liikumislahendused vähendavad kliimat ja tervist kahjustavaid heitmeid, nagu kasvuhoonegaasid, tahmaosakesed, müra ja mikroplast. Samuti soovime vähendada liikluskoormust ning muuta elu kohalike elanike jaoks kergemaks, jättes teed vabaks neile, kellele on nende kasutamine hädavajalik. Kõnealuse eesmärgi edendamiseks pakume keskkonnasäästlikke lahenduste paketti: maksame oma töötajatele kinni kohaliku transpordi perioodipiletid. Seeläbi soodustame keskkonnasäästlikke liikumislahendusi mitte ainult seoses tööl käimisega, vaid ka laiemalt. Kõik töötajad saavad Vorarlbergis aastaringselt sõita tasuta bussiga ja rongiga nii tööl käimiseks kui ka vabal ajal. Oma kavaga „Jalgrattaga tööle“ annab Blum uute jalgratastest ostuks täiendavat toetust lisaks riiklikule toetusele.

Töötajad, kasutavad tööl käimiseks keskkonnasõbralikke transpordiviise, koguvad ökopunkte, mida saab vahetada kohalike koostööpartnerite pakutavate vautšerite vastu. See boonuspunktisüsteem toimib täiendava stiimulina. Vastutasuks nende hüvede eest loobuvad töötajad oma õigusest parkimiskohale. Kõik need meetmed eeldavad koostööd, kusjuures see on ainus viis, kuidas pikaajalises vaates vähendada parkimiskohtade arvu võrrelduna töötajate arvuga.

Blum_Containerstapler_Werk7