Keskkonnasäästlikkus

Pühendunud keskkonnakaitsele juba aastakümneid

Meie jaoks on väga tähtis hoida loodusvarasid tulevaste põlvkondade jaoks. Usume kindlalt, et majanduslik ja keskkonnaalane tegevus peavad käima käsikäes, et tagada keskkonnasäästlikkus. Seepärast soodustame ühiskonnas positiivseid arenguid.

Meie esimene säästva arengu aruanne

Soovid täpsemat teavet?

Oma esimeses säästva arengu aruandes kirjeldame oma arusaama säästvast arengust ning esitleme meetmeid, mida rakendame elamisväärse tuleviku kujundamiseks.

Oma igapäevategevuses lähtumeÜRO väljatöötatud 17 jätkusuutliku arengu eesmärgistning võtame neid arvesse tuleviku planeerimisel.

Need eesmärgid tähendavad meiesuguse ülemaailmse ettevõtte jaoks järgmist:

  • Meie põhitegevus on suunatud kõrgetasemeliste, keskkonnasõbralike ja ettenähtud otstarbeks sobivate toodete valmistamisele. Selleks kasutame ressursse hoolikalt ning väldime Maa ökosüsteemile kahjuliku mõju tekitamist või alternatiivi puudumisel kompenseerime seda mõju.
  • Innovatsiooni valdkonnas püüame leida uusi tooteid, teenuseid ja ärimudeleid, mis oleksid keskkonnasõbralikud.
  • Austame inimesi ja organisatsioone, kellega suhtleme. Kõigi meid ümbritsevate inimeste tervis ja ohutus on meie jaoks esmatähtis.
  • Oleme pühendunud vastutustundlikule kasvule. Ökoloogiline ja sotsiaalne jätkusuutlikkus on meie jaoks sama tähtsad kui ettevõtte majanduslik seisund. Võtame seda arvesse oma investeerimisotsuste tegemisel.

Näeme oma keskonna- ja energiapoliitikat kui pühendumist oma keskkonnamõju ja loodusvarade, nagu pinnas, õhk, energia ja toorained, kasutuse pidevale ümbervaatamisele ja vähendamisele. Oleme seda teinud juba aastakümneid.

Meie kirg olemasolevate lahenduste pideva täiustamise ning uute ideede otsimise suhtes hõlmab ka meie tootmisprotsesse, keskkonnakaitset ja energiasäästu: „Seepärast täiustame pidevalt oma protsesse ja mõtleme keskkonnasõbralikkusele juba tootearenduse algetapis. Suhtume keskkonnakaitsesse väga tõsiselt ja püüame vähendada energiakasutust kõikides oma tegevusvaldkondades ja kogu lisandväärtusahela ulatuses. Oleme otsustanud aktiivselt panustada ÜRO seatud 1,5 kraadi eesmärgi saavutamisse,“ selgitab tegevdirektor Martin Blum.

Kõik need meetmed saab koondada nelja eesmärgi alla: suurendada energiatõhusust, vähendada fossiilkütuste kasutamist, vähendada CO2 heitkogused ja kompenseerida vältimatuid heitmeid. „Me anname meie ees seisvate eesmärkide saavutamiseks kogu vajaliku rahastuse, ressursid ja teabe. Oleme nullheitmete poole püüdleva liikumise, mis kasvas välja liikumisest Vorarlberg Alliance on Climate Neutrality, asutajaliige ning pühendunud ettevõtte süsinikujalajälje kliimaneutraalseks muutmisele aastaks 2025,“ räägib tegevdirektor Philipp Blum ja lisab: „Igal töötajal on oluline roll meie keskkonna- ja energiaeesmärkide saavutamises. Keskkonna päästmiseks on palju viise, nagu: kasuta kohvi joomisel plasttopsi asemel kruusi, käi tööl jalgratta või ühistranspordiga ning sordi jäätmeid. Oleme väga keskkonnateadlikud ja töötame selle nimel iga päev.“

ISO 14001

Keskkonnajuhtimissüsteem on meil kasutusel olnud 1997. aastast ja see on meil aidanud järjekindlalt muutuda keskkonnasõbralikumaks. Meetmeid rakendatakse järjepidevalt ja nende rakendamine registreeritakse jooksvalt keskkonnaprogrammis. Korrapäraste auditite abil kontrollitakse nõuetekohasust ja tõhusust.

ISO 50001

Blum on sertifitseeritud rahvusvahelise energiajuhtimisstandardi ISO 50001 kohaselt. Selles rahvusvahelises standardis kirjeldatakse parimaid energiajuhtimistavasid üle maailma ning see aitab meil vähendada energiakulusid ja kasvuhoonegaase.

FSC™

FSC sertifikaat tähendab, et kõik pakendid, trükised (nt kataloogid ja brošüürid) ning ise kokkupandavates komplektides sisalduvad puitlaastplaadid on valmistatud ainult sellistest toorainetest, mille on tootnud keskkonnasõbralikud ja sotsiaalselt vastutustundlikud metsandus- ja puidutöötlemisettevõtted.

Lühiülevaade sertifikaatidest

Ka see võib sind huvitada

Tootmisrajatiste arendus ja kasutamine

Ressursisäästlik arendus ning taastuvenergia kasutamine jätkusuutlikkuse tagamiseks.

Transport ja liikuvus

Toodete raudteevedu, liikumislahendused töötajatele

Ressursside kasutamine

Hoolitseme selle eest, et ressursse kasutataks tõhusalt, ja minimeerime keskkonnamõju.

Tootmisrajatiste arendus ja kasutamine

Ressursisäästlik arendus ning taastuvenergia kasutamine jätkusuutlikkuse tagamiseks.

Transport ja liikuvus

Toodete raudteevedu, liikumislahendused töötajatele

Ressursside kasutamine

Hoolitseme selle eest, et ressursse kasutataks tõhusalt, ja minimeerime keskkonnamõju.