Blum_ME41157687

Tootmisrajatiste arendus ja kasutamine

Ressursisäästlik arendus ning taastuvenergia kasutamine jätkusuutlikkuse tagamiseks minimeerib maakasutust meie tootmisrajatistes ning aitab olemasolevat ruumi täielikult ära kasutada. Näiteks, kohandame hoonete plaane, tootmisprotsesse ning logistika- ja ladustamislahendusi nii, et maksimeerida soojuse taaskasutust ja muuta veoteekonnad võimalikult lühikeseks.

Mitmekorruselised hooned

Maa ja pinnas ei ole piiramatud ressursid. Bodeni järve ja Alpide vahel paiknevas Vorarlberg, kus Julius Blum asutas meie ettevõtte enam kui 70 aastat tagasi, on maa hinnaline ressurss. Seepärast oleme otsustanud mitmekorruseliste tehasehoonete kasuks, et minimeerida maakasutust ja olemasolevat ruumi täielikult ära kasutada. Hooned ei ole mitte ainult ruumisäästlikud, vaid neil on ka kaks ökoloogilist eelist: esiteks, need on konstrueeritud energiatõhusaks. Suhteliselt väiksem välispindala eraldab vähem soojust ning energia liikumisteekonnad hoones on lühemad ja seega tõhusamad. Üks näide sellest on tehase nr 4 juurdeehitus Bregenzis. Uues hoones on põhiruumide viiel tasandil, abiruumid üheksal tasandil ning katusega parkla. Mitmekorruselise konstruktsiooni puhul hoonestame ligikaudu 14 000 m² suuruse maa-ala, mis võrdub umbes kahe jalgpalliväljakuga, et luua enam kui 49 000 m² põrandapinda, mis võrdub seitsme jalgpalliväljakuga. Kuigi see tähendab, et planeerimine ja ehitus on töömahukamad ja kulukamad, oleme veendunud, et mitmekorruseline lahendus tasub ennast pikema aja jooksul ära.

Taastuvenergia igapäevases majandustegevuses

Kasutame kõikjal üle maailma oma igapäevases majandustegevuses taastuvaid energiaallikaid – elektrivarustuses, hoonete tehnosüsteemids ja tootmistegevuses. Höchstis on kaks tehast varustatud päikesepaneelidega, samuti on selline keskkonnasõbralik lahendus kasutusel Bregenzi tehases. Need toodavad päikesekiirguse toimel elektrit, samas kui Gaissaus asuvas Blumi tehases kasutatakse ära päikese soojusenergiat. Vorarlbergis on paigladatud ühtekokku 1873 m² päikesepaneele, mis toodavad aastas 306,832 kWh elektrienergiat, mis võrdub 76 eramu aastase tarbimisega.

Blum_ME41157687