Blum_IMG2570_Uścisk dłoni

Kvaliteet dialoogi kaudu

Meie kvaliteedi määravad ka meie tarnijad

Tipptasemel lõpptooted eeldavad tipptasemel toorainet ja komponente. Meie protsessid peavad vastama üldkehtivatele standarditele ja normidele ning samas olema kooskõlas meie enda rangete nõudmistega. Nende komponentide osas, mida me ise ei valmista, sõltume heast koostööst oma tarnijatega.

Keerukate osade täppistootmine

Meie tooted muutuvad pideva arendustöö tagajärjel üha keerukamaks ning tootmismenetlused üha tehnilisemaks. METABOXil, mis on üks meie esimestest sahtlisüsteemidest, on vaid 16 komponenti. Võrdluseks on meie uusimal LEGRABOX süsteemil neid enam kui 250! Põhjuseks on asjaolu, et me lisame oma hinge- ja sahtlisüsteemidesse üha rohkem funktsioone. Sama käib meie koosteseadiste kohta. See eeldab täpset planeerimist ja valmistamist ning tõhusaid protsesse.

Partnerlus võrdsetel alustel

Komponentide osas, mida me ise ei valmista, sõltume usaldusväärsetest koostööpartneritest. Tipptasemel komponentide hankimise tagamiseks sõlmime iga tarnijaga kvaliteeditagamiskokkuleppe. Kokkulepe näeb ette, kuidas meievaheline koostöö toimib – võrdsetel alustel ja vastastikuse usalduse keskkonnas. Ilma liialdatud eesmärkide või piirväärtusteta.

Jätkusuutlik kvaliteet

Kvaliteet peitub sageli pisiasjades. Iga kaubaalus tuleb õigesti komplekteerida, pakendada ja sildistada, et seda saaks täielikult automatiseeritud laohoonetes tõrgeteta ladustada ja üles leida. Ainult siis, kui me teame täpselt, missuguseid materjale meie partnerid tarnitavates komponentides kasutavad, saame me neid materjale oma toodetes optimaatselt ära kasutada. Läbipaistvus, kohusetunne ja usaldusväärsus on olulised mõlemale osapoolele – nii meile kui ka meie partneritele.

Kohustav kokkulepe

Meie kvaliteeditagamiskokkulepe on nagu härrasmeeste kokkulepe Selles sätestatakse tähtsad lepinguosaliste vahelised küsimused. Suhtleme üksteisega ja liigume koos edasi, et luua tugev ja pikaajaline koostöösuhe. Meie tarnijad on tähtsaks lüliks tootmisahelas. Seepärast on oluline üksteisega jätkuvalt suhelda. Vastutame meie ühise edu eest.

Blum_IMG2570_Uścisk dłoni