IMG0895_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

Teave lõpptarbijatele

Elektri- ja elektroonikaseadmeid ei tohi nende kasutusaja lõppedes ära visata koos olmejäätmetega. Küsi oma kohalikult omavalitsuselt, kuidas peaksid toimima. Blumi elektri- ja elektroonikaseadmed on kooskõlas WEEE-direktiivi 2012/19/EL nõuetega.

Elektri- ja elektroonikaseadmeid kogutakse eraldi, et vanu seadmeid saaks taaskasutada või ringlusse võtta ja uuesti kasutada materjale, millest need on valmistatud. Seda selleks, et seadmetes sisalduda võivad ohtlikud materjalid ei saaks kõrvaldamisel kahjustada keskkonda ega tervist.

Enamasti ei ole WEEE-direktiivi suuniste kohaselt vaja kõrvaldada kogu seadet, vaid ainult see osa, mis on sisaldab elektrilisi komponente. Täpsema teabe saamiseks tutvu lammutusjuhistega. Elektri- ja elektroonikajäätmete äraandmiseks on sinu piirkonnas olemas tasuta kogumispunktid.

WEEE-direktiiv 2012/19/EL

WEEE-direktiivi kohaselt vastutab elektroonikakomponentide tootja/importija ka nende kõrvaldamise eest ja peab end nõuetekohaselt registreerima. Blum täidab seda kohustust. Teave ametliku registreerimise kohta sinu riigi pädevas ametiasutuses on järgmine.

WEEE-registreerimisnumber: PRO180067

IMG0895_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1