Blumi privaatsuspõhimõtted

Seisuga 5. mai 2022

Käesolevad põhimõtted kehtivad kõikide digiplatvormide (veebilehed, rakendused) suhtes, mida haldab Julius Blum GmbH. Täpsemat teavet meie ettevõtte kohta leiad jaotisest Blumist.

 

Sinu isikuandmete turvaline säilitamine on meie jaoks väga tähtis. Blumi privaatsuspõhimõtted kirjeldavad, kuidas me hangime isikuandmeid, kui sa meie digiplatvorme kasutad, ja milleks me neid andmeid kasutame. Ma suhtume andmekaitsesse pooldavalt ja täidame andmekaitse-eeskirju (DSG 2000 ehk 2000. aasta Austria andmekaitseseadus; andmekaitse üldmäärus; TKG ehk telekommunikatsiooniseadus).

 

Meie digiplatvormide kasutamisel nõustud Blumi privaatsuspõhimõtete järgmiste sätetega.

A. Isikuandmed

 

Isikuandmed on andmed, mis võimaldavad meil sind tuvastada. Nendeks on sinu nimi, e-posti aadress, aadress ja telefoninumber. Sinu isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse ainult juhul, kui annad oma selgesõnalise nõusoleku ja esitad selle meie teenuste kasutajaks registreerumisel vabatahtlikult. See kehtib järgmiste teenuste suhtes:

 

Lahendused Milleks me sinu andmeid kasutame
Kontaktvorm meie tooteid ja teenuseid käsitlevate küsimuste jaoks Meie müügi- või turundustöötajad vastavad sinu küsimustele
Meie uudistekirja (Blum NEWS) tellimine või kirjanduse saatmise nimekiri Me saadame informatsiooni meie toodete, teenuste ja firma kohta

Sel juhul teavitatakse sind kogutavate andmete liigist ja andmete töötlemise eesmärgist enne, kui sa oma isikuandmed esitad. Lisaks palutakse sul anda oma nõusolek, mida saab igal ajal tühistada.

 

Meie digiplatvormidel kogutud isikuandmeid jagatakse ainult meie kontserni sidusettevõtetega, samuti kontserniväliste kolmandate isikutega, kui see on vajalik sulle sinu soovitud teenuse osutamiseks ja tingimusel, et oled andnud oma nõusoleku.

B. Muud andmed

 

Me ei kogu mingeid muid isikuandmeid peale punktis A kirjeldatud andmete. Koguma ainult üldist teavet sinu arvuti või mobiilseadme kohta, et saaksime parendada oma teenuste kasutatavust ja nähtavust. Selliseks teabeks on ekraani eraldusvõime, operatsioonisüsteem ja versiooni number, veebilehitseja. Meie kasutatavaid küpsiseid ja sotsiaalmeedia pistikprogramme on kirjeldatud meie Küpsisereeglites .

 

C. Andmeturve

 

Rakendame sobivaid tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid tagamaks, et meie veebilehel ja muudes süsteemides hoitav teave on kaitstud kaotsimineku, hävimise, loata ligipääsu ja muutmise ning avalikustamise eest. Siiski on hoolimata korrapärasest järelevalvest võimatu tagada täielikku kaitset veebis esinevate ohtude eest.

 

D. Muude teenuseosutajate lingid

 

Meie digiplatvormid sisaldavad täiendavat asjakohast teavet muudelt teenuseosutajatelt. Meie digiplatvormidega seostatud sisu on koostanud kolmandad isikud, kelle tegevust me mingil viisil ei mõjutada ei saa. Me ei vastuta kolmandate isikute veebilehtede sisu eest. Käesolevad privaatsuspõhimõtted ei kehti seostatud ehk lingitud veebilehtede ega platvormide suhtes.

 

E. Teave, selle parandamine ja kustutamine

 

Kui soovid teada, missuguseid isikuandmeid meil sinu kohta on, küsi koopiat oma andmetest. Nõudmise korral saab vead parandada ja isikuandmed kustutada. Andmetele juurdepääsu piiramise õigust ja andmete teisaldamise õigust rakendatakse juhtumipõhiselt. Palun saada oma päringud aadressil .

 

F. Küsimused, mõtted ja tähelepanekud

 

Kui sul on Blumi privaatsuspõhimõtete kohta küsimusi, mõtteid või tähelepanekuid, võta meiega ühendust aadressil .

 

G. Blumi privaatsuspõhimõtete muudatused

 

Kui meie privaatsuspõhimõtteid muudetakse, pannakse käesolevale leheküljele üles muudetud versioon, märkides ära värskeima versiooni kuupäeva.