Ressursside kasutamine

Innovatsioon, ranged kvaliteedinormid ja pidev täiustamine on meie jaoks esmatähtsad: see kehtib nii meie toodete ja tootmisprotsesside kui ka meie ressursikasutuse ja terviklike ringlusahelate rakendamise kohta. Võimalusel planeerime kogu toote olelustsükli alates toorainete hankimisest kuni ringlussevõtuni. Oma toodete edasiarendamisega loome eeltingimused toorainete säästlikuks kasutamiseks. Tagame ressursside tõhusa kasutamise oma protsessides ja püüame minimeerida keskkonnamõju.

Euroopa Liidu tasandil sõlmiti ringmajanduse juurutamiseks 2019. aastal Euroopa rohekokkulepe. Meil on siinjuures oma roll, sest oleme juba aastakümneid rakendanud mitmesuguseid meetmeid terviklike ringlusahelate loomiseks.

Hüdroelekter kõikides meie Vorarlbergi tehastes

Alates 2018. aastast on kogu elektrienergia meie 8 Vorarlbergis asuva tehase jaoks hangitud ainult Austria hüdroelektrijaamadest. Ettevõttena oleme teadlikult otsustanud hüdroelektri kasuks, sest nii on CO2 heitmed kWh kohta kordades väiksemad kui varem. Selle muudatuse abil oleme suutnud ettevõtte süsinikujalajälge vähendada enam kui 40% võrra: see võrdub 15 000 lennuga Viinist New Yorki või 95 000 000 km läbimisega keskmise suurusega sõiduautos. Seega oleme juba varakult teinud teadliku otsuse kõnealuse energiaallika kasuks,

Kaugküte annab Dornbirnis sooja

2020. aasta alguses liitusime läheduses asuva kaugküttevõrguga, et hankida soojusenergiat Dornibirnis asuvate tehaste nr 7 ja 8 jaoks. Tänu soojusvahetile ei vaja me enam fossiilkütuseid. Lisaks sellele suunatakse üleliigne soojusenergia tagasi võrku, et muud tarbijad saaksid seda kasutada. Seeläbi säästame 160 tonni CO2, mis võrdub 25 majapidamise aastase tarbimisega.

Soojuse taaskasutamine tootmises

Oleme juba aastaid püüdnud kinni soojuse ventilatsioonisüsteemis ringlevast õhust. 95% meie ventilatsioonisüsteemidest on varustatud selleks vajalike seadmetega. Samuti täiustame pidevalt lahendusi, mille abil kasutusse võtta suruõhu tootmisel tekkiv jääksoojus. Nii säästame enam kui 15 200 MWh energiat. Ühtekokku on see sääst võrdne 2,26 miljoni m³ maagaasiga, millest piisab 1614 eramu kütmiseks. Samuti suuname 430 MWh kaugküttevõrku.

Terviklik ringlusahel tsingi jaoks

Kasutame oma toodete valmistamisel tsinki. Tsingi tootmise protsess on energiamahukas ja selle käigus tekib palju CO2, mistõttu oleme välja töötanud ringlusahela, et ressursse säästlikult kasutada. Survevalu käigus tekkivad vormimisjäägid suunatakse otse tagasi masinatesse või sulatatakse meie enda ümbersulatusahjus. Nii loome taas uut toorainet ja suuname keskmiselt 85% jääkainest uuesti tootmisprotsessi. Lisaks ressursisäästule on ettevõttesisese ringlusahela eeliseks see, et tsingijääke ei ole vaja transportida ning neid saab kiiremini uuesti kasutusse võtta. Ülejäänud materjali, mida tekib umbes 70 tonni aastas, ei saame võõrainetega saastumise tõttu ise ringlusse võtta. Seda materjali töötlevad meie tarnija ja ringlussevõtupartner, kes muudavad meie tsingijäätmed uuesti kõrgkvaliteetseks tsingiks, järgides seejuures rangeid keskkonnakaitsenõudeid. Hangime neilt ka oma tooraine. Seetõttu on keskkonnasäästlikkuse seisukohast tulemuseks terviklik tsingi ringlusahel, mis toimib nii ettevõttesiseselt kui ka läbi koostöö meie partneritega.

Ka see võib sind huvitada

Keskkonnasäästlikkus

Pühendunud keskkonnakaitsele juba aastakümneid

Tootmisrajatiste arendus ja kasutamine

Ressursisäästlik arendus ning taastuvenergia kasutamine jätkusuutlikkuse tagamiseks.

Transport ja liikuvus

Toodete raudteevedu, liikumislahendused töötajatele

Keskkonnasäästlikkus

Pühendunud keskkonnakaitsele juba aastakümneid

Tootmisrajatiste arendus ja kasutamine

Ressursisäästlik arendus ning taastuvenergia kasutamine jätkusuutlikkuse tagamiseks.

Transport ja liikuvus

Toodete raudteevedu, liikumislahendused töötajatele