LBX0212_DT_FRD_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

Kvaliteedipoliitika

Püüame oma protsesside pideva täiustamise kaudu tõsta oma toodete ja teenuste kvaliteeti. Sellise pideva täiustamise eesmärk on kindlustada meie ettevõtte tulevik.

Keskendumine kliendile

Meie toodete, teenuste ja protsesside eesmärk on luua väärtust oma klientide jaoks. Püüame oma kliente ja koostööpartnereid inspireerida oma arusaamaga tulemuslikkusest, innovatsioonist ja kvaliteedist ning seeläbi üheskoos edasi liikuda.

Innovatsioon

Innovatsioon on meie klientide vajaduste aktiivse uurimise tulemus. See kehtib nii toodete, teenuste kui ka protsesside kohta. Omandatud oskusteave ja kogemused on nurgakiviks kvaliteedile, mis kestab sama kaua kui mööbel.

Pidev täiustamine

Meie edasiviivaks jõuks on soov pidevalt optimeerida olemasolevaid tooteid, teenuseid ja protsesse ning kombata piire. Tänu avameelsele tagasisidele oma klientidelt ja koostööpartneritelt saame pidevalt täiustada oma protsesse ja seeläbi saavutada paremaid tulemusi.

Keskendumine töötajatele

Meie ettevõtte edu sõltub suuresti meie töötajate samastumisest ettevõttega ja nende valmisolekust tegutseda. Vastastikune usaldus ja avameelne dialoog aitavad meil oma oskusi alal hoida ja edasi arendada. Töötajad panustavad oma tegevusega Blumi kvaliteedi tagamisse.

LBX0212_DT_FRD_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1