Blum_IMG2501

Vastavusdeklaratsioonid

ELi ja Ühendkuningriigi jaoks

Käesoleval lehel on kõik vastavusdeklaratsioonid meie toodete kohta, mis on saadaval ELi ja Ühendkunigriigi territooriumil.

ELi vastavusdeklaratsioon

ELi vastavusdeklaratsioonides kinnitatakse, et kõik kirjeldatud tooted on kooskõlas kõikide asjakohaste ELi direktiivide põhiliste tervisekaitse- ja ohutusnõuetega. Vastavusdeklaratsioonid on nende toodete CE-märgistuse aluseks.

Ühendkuningriigi vastavusdeklaratsioon

Ühendkuningriigi vastavusdeklaratsioonides kinnitatakse, et kõik kirjeldatud tooted on kooskõlas kõikide asjakohaste Ühendkuningriigi õigusnormide põhiliste tervisekaitse- ja ohutusnõuetega. Vastavusdeklaratsioonid on nende toodete UKCA märgistuse aluseks.

Blum_IMG2501