Blum_IMG2501

ELi vastavusdeklaratsioon

ELi vastavusdeklaratsioonis kinnitatakse, et kõik kirjeldatud elektritooted on kooskõlas kõikide asjakohaste Euroopa Liidu direktiivide põhiliste tervisekaitse- ja ohutusnõuetega. ELi vastavusdeklaratsioon on nende toodete CE-märgistuse aluseks.Asia
Europe
Oceania

Jaga lehekülge


Blum_IMG2501