Blum_IMG2501

Vastavusdeklaratsioonid

ELi ja Ühendkuningriigi jaoks

Käesoleval lehel on kõik vastavusdeklaratsioonid meie toodete kohta, mis on saadaval ELi ja Ühendkunigriigi territooriumil.

Mine:

ELi vastavusdeklaratsioonid

Ühendkuningriigi vastavusdeklaratsioonid

ELi vastavusdeklaratsioon

ELi vastavusdeklaratsioonides kinnitatakse, et kõik kirjeldatud tooted on kooskõlas kõikide asjakohaste ELi direktiivide põhiliste tervisekaitse- ja ohutusnõuetega. Vastavusdeklaratsioonid on nende toodete CE-märgistuse aluseks.

Ühendkuningriigi vastavusdeklaratsioon

Ühendkuningriigi vastavusdeklaratsioonides kinnitatakse, et kõik kirjeldatud tooted on kooskõlas kõikide asjakohaste Ühendkuningriigi õigusnormide põhiliste tervisekaitse- ja ohutusnõuetega. Vastavusdeklaratsioonid on nende toodete UKCA märgistuse aluseks.

Blum_IMG2501