SERVO-DRIVE flex

Enkel montering og installering

SERVO-DRIVE flex monteres med få tiltag - enkel og komfortabel. Skulle det efterfølgende være nødvendigt at få adgang til motorenheden, kan afskærmningen ganske enkelt tages af.

Montering, justering og afmontering

SDFLEX0021_MO_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1
Monter montageplader

Montagepladen skrues i venstre eller højre side i indbygningsnichen.

SDFLEX0022_MO_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1
Påsæt motorenhed

Motorenheden klikkes på den venstre eller højre montageplade og strømmen tilsluttes.

SDFLEX0024_MO_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1
Monter blændstykke

Afskærmningen med monterede holdere klikkes på montagepladerne.

SDFLEX0025_MO_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1
Indjuster motorenhed

Under referencekørslen indstiller motorenheden sig efter indbygningssituationen. SERVO-DRIVE flex er nu klar til brug.

Monteringsvejledning

Monteringsvideo

SERVO-DRIVE flex

Der Film zeigt die notwendigen Schritte zur Montage und Installation von SERVO-DRIVE flex sowie optional die zusätzliche Montage des SERVO-DRIVE-Schalters.

Troubleshooting Guide

Har du problemer ved ibrugtagning eller ved betjening af SERVO-DRIVE? Her finder du mulige årsager og løsninger til udbedring af fejl.

Til Troubleshooting Guide

Hjælp til forarbejdning

For den enkle og nøjagtige forarbejdning af Blum produkter, tilbydes forskellige bore- og beslagsmaskiner, montageredskaber og skabeloner. Den optimale bevægelse kræver en præcis bearbejdning.

 Til forarbejdningshjælp-selektor

 Åben i kataloget

SDFLEX0020_MO_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1