Blum_IMG2570_Uścisk dłoni

Det bedste opstår ved dialog

Vores kvalitet - er også en præstation fra vores leverandører

Kun når kvaliteten på råmaterialer og enkeltdele er den rigtige, bliver det endelige produkt af høj kvalitet. Vores processer skal ikke blot opfylde de gængse normer og regulativer. De skal også opfylde vores egne høje krav. Ved dele, som vi ikke selv fremstiller, er vi afhængige af at vores partnerskab er pålideligt.

Præcis fremstilling af komplekse produkter

Vores produkter bliver for hver videreudvikling mere og mere komplekse, dermed bliver mange arbejdstrin mere tekniske. Et sæt af vores første boxsystem METABOX består af 16 enkeltdele. Ved vores nyeste boxsystem LEGRABOX er det imidlertid mere end 250! For der bliver hele tiden integreret flere funktioner i vores hængsels-, udtræks- og boxsystemer samt forarbejdningshjælp. Det kræver præcis planlægning, præcis fremstilling og effektive processer.

Partnerskab i øjenhøjde

Det er ikke alle dele, som produceres hos os, ved nogle punkter er vi afhængige af pålidelige leverandører. For at sikre kvaliteten af vores bestillingsvarer, laver vi en kvalitetssikringsaftale med alle vores leverandører. Sådan klarer vi arbejdet i fællesskab - altid i øjenhøjde og ved håndslag. Helt uden at overskride regulativer og grænseværdier.

Kvalitet med fremtid

Det er ofte detaljerne der betyder noget. Kun hvis alle paller er udstyret, pakket og markeret rigtigt, kan vi forarbejde dem problemløst i vores fuldautomatiserede lagre. Kun hvis vi præcist ved hvilke materialer vores partnere anvender til deres komponenter, kan vi indsætte dem korrekt i vores produkter. Gennemsigtighed, forbindtlighed og pålidelighed gælder for begge sider - vores partnere og os.

Et håndslag, som holder

Vores kvalitetssikringsaftale er en aftale med håndslag. Den klarer endda vigtige punkter mellem parterne. For en langfristet og god relation taler vi sammen og udvikler sammen i fællesskab. Vores leverandører er en væsentlig del af vores produktionskæde, derfor er dialogen med dem meget vigtig. Vi bærer en stor del af ansvaret for fælles succes.

Blum_IMG2570_Uścisk dłoni