Blum_Containerstapler_Werk7

Transport og mobilitet

Transporttrafikken er i følge det europæiske miljøagenturmed omkring 28% den næststørste årsag til CO2-udledning. Transportlogistikteamet har i årevis arbejdet på at levere produkterne med jernbanetransport på en klimavenlig måde: For at efterlade et lavt klimatisk aftryk, transporteres produkterne så effektivt som muligt til over 125 lande.

Produkter på jernbaneskinner ud i verden

Med egen jernbaneforbindelse ved værk 7 i Dornbirn til terminalen i Wolfurt og andre jernbanecirkulationskoncepter, for at undgå tomme containere på tilbagekørsler, kommer beslagene ud til kunder over hele verden på en ressourcebesparende måde.

Hver uge bliver der i tæt samarbejde med de østrigske forbundsbaner flyttet 8 togsæt frem og tilbage mellem Dornbirn og Wolfurt, hvilket betyder omkring 5.300 containere om året, der kører med jernbane i stedet for på vejene. Alene denne foranstaltning aflaster vejtrafikken med omkring 7.000 køreture om året og sparer 138 tons CO2 årligt.

Med alle tiltag inden for transportlogistik fik vi reduceret CO2-udledningen af ​​hele transportydelsen i Østrig med 28 %, hvoraf jernbanesystemerne står for halvdelen og dermed sparer 12.097 tons CO2.

Halvdelen af ​​lastbilflåden er allerede CO2-neutral

Omkring halvdelen af ​​vores 13 shuttles, som kører til vores 8 fabrikker i Vorarlberg og transporterer både halvfabrikata og færdige produkter, bruger allerede biogas fra Vorarlberg . Sammenlignet med konventionelle diesellastbiler er andelen af ​​sodpartikler reduceret med over 90 %, og der produceres omkring 30 % færre nitrogenoxider. Derudover har gaslastbiler lavere støjniveau og kører mere jævnt. Biogas bliver tanket hos lokale partnere.

Mobilitetskoncept for medarbejdere

Vi opfordrer vores medarbejdere til at transportere sig til og fra arbejde med tog, bus eller på cykel, til fods eller i samkørsel i stedet for i egen bil. Målet er at øge andelen fra knap 40 % til omkring 60 % over de næste par år og skabe positive virkninger på sundhed og miljø. Til dette formål analyserer vi løbende vores medarbejdermobilitet og er i tæt kontakt med transportvirksomhederne og kommunen. Virksomhedens egne cykler står til rådighed for intern trafik og 1/3 af vores personbiler er allerede elektriske.

Bæredygtig mobilitet reducerer klima- og sundhedsskadelige emissioner, såsom drivhusgasser, støvpartikler, støj og mikroplast. Vi vil også aflaste trafikken og lokale beboere og holde vejene fri for dem, der er afhængige af dem. For at fremskynde denne forandring, tilbyder vi en række af bæredygtige tilbud: Vi dækker udgifterne til årskort til det regionale transportnet for de ansatte. På denne måde fremmer vi bæredygtig mobilitet ikke kun på vej til arbejde, men også herudover. Alle medarbejdere kan rejse gratis med bus og tog i Vorarlberg året rundt – til arbejde og i fritiden. Med jobcykel-programmet giver Blum tilskud til indkøb af nye cykler ud over statstilskud.

Derudover kan medarbejdere, der rejser bæredygtigt på arbejde, samle øko-point og veksle dem til bæredygtige bonusser i form af værdikuponer fra regionale partnere. Dette belønningssystem bidrager også til motivationen. Til gengæld for støtteforanstaltningerne giver vores medarbejdere afkald på deres ret til en parkeringsplads. Alle disse tiltag kræver samarbejde, det er den eneste måde vi kan reducere antallet af parkeringspladser per medarbejder på længere sigt.

Blum_Containerstapler_Werk7