Bæredygtighed

Engageret i miljøbeskyttelse igennem årtier

At bevare et naturligt økonomisk grundlag til de næste generationer, er for os et stort anliggende og et vigtigt incitament. Vi er overbeviste om, at bæredygtig økonomi, kun er mulig ved et økonomisk og økologisk trit. Derfor yder vi vores bidrag til den positive sociale udvikling i vores miljø.

Vores første bæredygtighedsrapport

Interesseret?

I vores første bæredygtighedsrapport viser vi vores forståelse af bæredygtighed og fremlægger de tiltag, vi yder for at bidrage til at forme en fremtid, der er værd at leve.

I vores daglige aktiviteter orienterer vi os efter de17 FN-mål for bæredygtig udviklingog tager hensyn til dem med vores syn på morgendagen.

Som en global virksomhed betyder det for os:

  • Vi tilpasser vores kerneforretning på at fremstille højkvalitets og holdbare produkter, der passer til de pågældende anvendelser. Derved handler vi ressourcebesparende og undgår negative påvirkninger på jordens økosystem eller kompenserer for dem, hvor der endnu ikke er noget alternativ.
  • Når det kommer til innovationer, undersøger vi, hvilke muligheder der fremkommer for nye produkter, services og forretningsmodeller ved emnet bæredygtighed.
  • Vi behandler mennesker og organisationer i vores miljø med respekt. Vores medmenneskers sundhed og sikkerhed prioriterer vi højt.
  • Vi stræber efter ansvarsfuld vækst. Økologiske og sociale bæredygtighedsaspekter er lige så vigtige for os, som den økonomiske sundhed i vores virksomhed. Det tager vi også højde for, når vi træffer investeringsbeslutninger.

Vores miljø- og energipolitik ser vi som en opgave og forpligtelse for kontinuerlig vurdering af virksomhedsrelateret påvirkning af miljøet og forbrug af naturlige ressourcer, som jord, luft, energi og råstoffer. Og sådan har det allerede været i årtier.

Passionen for at blive ved med at optimere det eksisterende og forblive åben over for det nye, gælder også for vores produktionsprocesser, miljøbeskyttelse og energibesparelser: "Vi optimerer derfor hele tiden vores processer og tænker på bæredygtighed allerede ved udviklingen af ​​vores produkter. Vi er aktive i miljøbeskyttelsesforanstaltninger og energibesparelser på alle områder af virksomheden og videre i vores værdikæde. Det erklærede mål er at yde et aktivt bidrag til det 1,5 graders celsius-mål, som er fastsat af FN," forklarer administrerende direktør Martin Blum.

Alle tiltag kan opsummeres under fire mål: at øge energieffektiviteten, reducere brugen af ​​fossile brændstoffer, reducere CO2-udledningen og kompensere for uundgåelige udledninger. "For at opnå de fremsatte mål, stiller vi alle nødvendige midler, ressourcer og informationer til rådighed. Som stiftende medlem af "turn-to-zero" - som opstod fra Vorarlbergs klimaneutralitetsalliance - har vi også forpligtet os til at gøre virksomhedens aftryk klimaneutral fra 2025," fortæller administrerende direktør Philipp Blum og tilføjer: "I realiseringen af miljø- og energimål er alle medarbejdere afgørende. Det begynder med at tage koppen i stedet for plastikbægeret ved kaffemaskinen, tage cyklen eller bruge offentlig transport og helt frem til sortering af affald. Det er vi bevidste om og vi arbejder på det hver eneste dag.”

ISO 14001

Miljøstyring hjælper siden 1997med, at forbedre vores miljøtjenesteydelser systematisk. Tiltag bliver løbende registreret i et miljøprogram og realiseret. Overholdelse og effektivitet bliver kontrolleret konstant via revision.

ISO 50001

Blum er certificeret efter ISO 50001. Normer via regulativer, som er gældende over hele verden, hjælper os med at reducere energiomkostninger og drivhusgasser.

FSC™

En FSC-certificering betyder, at al emballage, tryksager såsom kataloger og brochurer samt spånplader i samleselv-sæt kun består af råvarer, der er produceret i miljøvenligt og socialt ansvarligt skovbrug og træindustri.

Overblik over alle certifikater

Det kunne også interessere dig

Opførelse og brug af areal

Vi bygger pladsbesparende og satser på vedvarende energi med hensyn til bæredygtighed.

Transport og mobilitet

Produkter på skinnerne, mobilitetskoncept for medarbejdere

Brug af ressourcer

Vi er opmærksomme på effektiv udnyttelse af ressourcer og holder miljøbelastningen så lav som muligt.

Opførelse og brug af areal

Vi bygger pladsbesparende og satser på vedvarende energi med hensyn til bæredygtighed.

Transport og mobilitet

Produkter på skinnerne, mobilitetskoncept for medarbejdere

Brug af ressourcer

Vi er opmærksomme på effektiv udnyttelse af ressourcer og holder miljøbelastningen så lav som muligt.